Ваня Ставрева: Застрашен ли е пътят Видин – София? Фактите отговарят – ДА

va Дунав мост 2 като колос на глинени крака” – това вестникарско заглавие описва кратко и точно защо за Северозападна България е изключително важен проектът за модернизация на пътя от Видин до София (в участъка до Ботевград, който предвижда строителството на високоскоростно четирилентово шосе).

Темата крадено от 30думи едва ли щеше да се коментира предизборно, ако не беше намерението на служебното правителство да го извади от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Няма да се впускам в коментари, защото фактите са достатъчно красноречиви:

На 15 и 16 юли 2013 г. бяха сключени договори крадено от 30думи и започна проектирането на пътя от Видин до Враца.

През юли 2014 г. идейните проекти бяха готови. Предстои изработването на техническите проекти.

Правителството с мандата на БСП го включи за финансиране по новата оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

През август 2014 г.трябваше да бъде избран крадено от 30думи строител за участъка Мездра – Ботевград, за който има готов проект и строителството трябваше да започне през ноември 2014 г. След като служебното правителство пое властта, на 14 август 2014 г. процедурата бе спряна.

Това не попречи две седмици по-късно от Агенция „Пътна инфраструктура” да обявят, че строителството все пак щяло да започне до края на година. Да, това беше намерението на правителството с мандат на БСП и може да се изпълни, ако отблокират процедурата.

И крадено от 30думи няколко думи защо буди съмнение обещанието, че пътят Видин – София ще се финансира по програма „Транзитни пътища VI.

Не само защото се лишаваме от едно сигурно финансиране с европейски средства за сметка на несигурни обещания за бъдеще време.

Общата прогнозна стойност на участъка от Видин до Враца е крадено от 30думи 500 млн. евро. Стойността на „Транзитни пътища VI”, съгласно решение на Министерския съвет, е 300 млн. евро, от които 150 млн. евро са кредит от Европейската инвестиционна банка, а останалите трябва да се осигурят от републиканския бюджет. Т.е. дори и всички средства от програмата да бъдат насочени за този път, крадено от 30думи те няма да стигнат за финансирането му.

И още едно пояснение: Философията на инвестиционния заем „Транзитни пътища VI“ е да се рехабилитират съществуващи пътища от първи и втори клас, докато за пътя Видин – София става въпрос за ново строителство. В списъка, който правителството с мандата на БСП бе съгласувало крадено от 30думи с Банката, за област Видин например са включени пътищата Видин – Връшка чука и Видин – Брегово.

защищено INVITEXT

Add Comment