Ваня Ставрева: Застрашен ли е пътят Видин – София? Фактите отговарят – ДА

va Дунав мост 2 като колос на глинени крака” – това вестникарско заглавие описва кратко и точно защо за Северозападна България е изключително важен проектът за модернизация на пътя от Видин до София (в участъка до Ботевград, който предвижда строителството на високоскоростно четирилентово шосе).

Темата едва ли щеше да се крадено от 30думи коментира предизборно, ако не беше намерението на служебното правителство да го извади от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Няма да се впускам в коментари, защото фактите са достатъчно красноречиви:

На 15 и 16 юли 2013 г. бяха сключени договори и започна проектирането на пътя крадено от 30думи от Видин до Враца.

През юли 2014 г. идейните проекти бяха готови. Предстои изработването на техническите проекти.

Правителството с мандата на БСП го включи за финансиране по новата оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

През август 2014 г.трябваше да бъде избран строител за участъка Мездра – крадено от 30думи Ботевград, за който има готов проект и строителството трябваше да започне през ноември 2014 г. След като служебното правителство пое властта, на 14 август 2014 г. процедурата бе спряна.

Това не попречи две седмици по-късно от Агенция „Пътна инфраструктура” да обявят, че строителството все пак щяло да започне до крадено от 30думи края на година. Да, това беше намерението на правителството с мандат на БСП и може да се изпълни, ако отблокират процедурата.

И няколко думи защо буди съмнение обещанието, че пътят Видин – София ще се финансира по програма „Транзитни пътища VI.

Не само защото се лишаваме от едно крадено от 30думи сигурно финансиране с европейски средства за сметка на несигурни обещания за бъдеще време.

Общата прогнозна стойност на участъка от Видин до Враца е 500 млн. евро. Стойността на „Транзитни пътища VI”, съгласно решение на Министерския съвет, е 300 млн. евро, от които 150 млн. евро са кредит от Европейската инвестиционна крадено от 30думи банка, а останалите трябва да се осигурят от републиканския бюджет. Т.е. дори и всички средства от програмата да бъдат насочени за този път, те няма да стигнат за финансирането му.

И още едно пояснение: Философията на инвестиционния заем „Транзитни пътища VI“ е да се рехабилитират съществуващи пътища от първи и крадено от 30думи втори клас, докато за пътя Видин – София става въпрос за ново строителство. В списъка, който правителството с мандата на БСП бе съгласувало с Банката, за област Видин например са включени пътищата Видин – Връшка чука и Видин – Брегово.

защищено INVITEXT

Add Comment