Американската икономика прогнозира щети за стотици милиарди долари от глобалното затопляне

gl0000000000000000000oАмериканската икономика е застрашена от загубата на стотици милиарди долари, поради негативните промени в климата в резултат на глобалното затопляне. Това се посочва в доклад на „Risky Business“, изготвен със съдействието на бившият министър на финансите Хенри Полсън, кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг и крадено от 30думи финансиста Том Стейер.

В доклада се отбелязва, че основните ефекти от изменението на климата са покачващите се температури и повишаването на надморското равнище, особено по южните региони. По мнение на авторите, ако игнорираме последствията от глобалното затопляне към 2050 година крайбрежни имоти на стойност между $66-$106 милиарда, ще се окажат крадено от 30думи под водата. Към 2100 година, сумата ще достигне $238-507 милиарда.

Според прогнозите на авторите на доклада, загубите от урагани по източното крайбрежие на САЩ ще достигнат $42 милиарда годишно, отново поради покачването на надморското равнище. При потенциално увеличение в ураганната активност, тази сума може да надхвърли $100 милиарда.

крадено от 30думи

Към сумите на щетите е редно да се добавят и загубите от спада в продуктивността на труда, които не подлежат на изчисление. Според доклада на „Risky Business“, производствената продуктивност съществено крадено от 30думи ще намалее поради високите температури. Същата причина ще доведе и до необходимостта за използването на повече енергия за охлаждане на помещенията.

Според изследователите, към края на века в югоизточната част на САЩ, тези показатели ще паднат с 50-70% в резултат на увеличението на средната температура.
В същото време глобалното затопляне крадено от 30думи може да увеличи производителността в северната част на страната, се допълва в обяснението.

Авторите на изследването призовават бизнесмени и политици да вземат мерки за понижаването на риска, който носят в себе си климатичните промени. Изследователите се надяват, че за напред ще се отчитат опасностите от изменението на климата при вземането крадено от 30думи на бизнес или правителствени решения в дългосрочен план.

защищено INVITEXT

Add Comment