Швейцария върви към 4-дневна работна седмица

es-i-shveijcariq-pred-razvod-1937277777 (1) Все по – голям брой работници в страната намаляват  петъчното си натоварване в службата.

Въпреки това,  не може да се каже, че четиридневната работна седмица се ползва с всеобщо одобрение. Не е тайна, че частичната заетост и гъвкавото работно време се практикуват от все повече работодатели, като по този крадено от 30думи начин се дава по- голяма свобода на служителите и работниците.

За последните 20 години броят на работещите, които се трудят по цял  ден,  е намалял от 73 на 64%, пише   Le Matin.

Освен това  петък смело може да бъде зачислен към почивните дни, а не към работните. Много работодатели съкращават крадено от 30думи петъчния работен ден наполовина.

Но  дори и при запазване на заетост на пълно работно време, производителността на труда  значително спада към края на седмицата.

Ръководителите вече обмислят ефективна програма за реорганизация на работното време така,  че краткият  петък вече да не бъде проблем.

защищено INVITEXT

Add Comment