Компютърен модел потвърди възможността за пътуване във времето

vremeИзползвайки фотони, учените са създали модел, при който квантовите частици могат да се движат назад във времето. Както се оказва, при това могат да бъдат нарушени законите на стандартната квантова механика.

Физици от университета на Куинсланд в Австралия, си поставили задача да симулират на   компютър експеримент, който доказва възможността за крадено от 30думи пътуване във времето на квантово ниво, прогнозирано още  през 1991 година.

Те успели да симулират поведението на отделен фотон, който минава през тунел в пространство-времето в миналото и взаимодейства със самия себе си.

Такава траектория на частиците се наречи  затворена времеподобна крива – фотонът се  връща в изходната пространствено-времева точка, крадено от 30думи т.е. неговата линия става затворена.

Изследователите разглеждат два сценария. В първата, частицата преминава през тунела, връщайки се в  миналото, и взаимодейства със себе си. При втория сценарий, фотонът, завинаги заключен в затворена времеподобна крива,  взаимодейства с друга, обикновена частица.

Според учените, работата им ще има важен принос за обединението на крадено от 30думи двете големи физически теории, които все още имат малко общи неща: общата теория на относителността (ОТО) на Айнщайн и квантовата механика.

Айнщайновата теория описва света на звездите и галактиките, а квантовата механика изследва основно свойствата на елементарните частици, атоми и молекули.
– Martin Ringbauer, Университета на Куинсланд

ОТО на  Айнщайн крадено от 30думи дава възможност за пътуване на обект назад във времето, който попада в  затворена времеподобна крива. Но  тази възможност може да предизвика редица парадокси: пътешественикът във времето би могъл, например, да предотврати срещата на родителите си, а това ще направи невъзможно неговото  раждане.

През 1991 г. за първи път  се появява крадено от 30думи предположението,  че пътуване във времето в квантовия свят може да изключи такива парадокси, тъй като свойствата на квантовите частици не са точно определени, в съответствие с принципа на неопределеността на  Хайзенберг.

В компютърните  симулации на австралийските учени за първи път е изучени поведението на квантовите частици при такъв сценарий. В крадено от 30думи същото време са разкрито нови интересни ефекти, наличието на които не е възможно в стандартната квантова механика.

Например, оказва се, че е възможно точно да се  идентифицират  различните състояния на квантовата система, което е напълно изключено, ако се остане в рамките на квантовата теория.

защищено INVITEXT

Add Comment