Откриха у златото уникални скрити свойства

goldИзследователи от Кардифския институт са открили  огромен потенциал у златото за ускоряване и оптимизиране на химични процеси в промишлен мащаб.

Благодарение на тези  новооткрити свойства, златото може да се използва ефективно в производството на пластмаса или слънчева енергия. Благородният  метал може да действа като катализатор, при това  изключително дълготрайно  и крадено от 30думи с  висока реактивност.

Златото винаги е било обект на поклонение на хора от различни епохи и култури. Този благороден метал практически не влиза в реакции  и по този начин векове  запазва своята красота. Въпреки това, наночастици от злато, състоящи се от няколко стотин атома не само променят цвета си, но крадено от 30думи също така се превръщат в  химически много реактивни.

– Професор Graham Hutchings, директор на Института по катализ в Кардиф

Проучванията показват висока ефективност на златните  наночастици в различни химични и биологични процеси. Златото се оказва по-бърз, достъпен и енергийно изгоден катализатор сред повечето известни.

Обикновено в такива реакции в промишлен крадено от 30думи мащаб, се използват катализатори, които съдържат живак, което причинява големи щети на околната среда и дори на човешкото здраве.

Златото, според уелски учените, е не само една достойна  алтернатива на живачните катализатори, но също така и много по-добра алтернатива. Според професор Hutchings, колкото повече той изучава  благородния метал, толкова по-добре крадено от 30думи разбира, че хората не го оценяват по истинската му достойнство – уникален потенциал за бъдещето на индустрията и на химическата промишленост.

защищено INVITEXT

Add Comment