Финландия е петата най-ислямска страна в света

koranФинландия е една от най-ислямските държави в  света, ако се вземе предвид колко добре свещената за мюсюлманите книга Корана, се претворява в  икономическите, политическите и социалните сфери на страната.

„А от друга страна, ислямски държави въобще не са ислямски“ – отбелязва Би Би Си.

Иранският крадено от 30думи учен Хюсеин Аскари е проучвал  през 2010 г. в George Washington University, доколко добре страните в  света прилагат ученията на Корана за равенство и справедливост.

Според Аскари, в съответствие с „общия ислямски индекс“ най-ислямската държава в света е Нова Зеландия. Следвана от Люксембург, Ирландия, Исландия, Финландия, Дания, Канада, Великобритания и крадено от 30думи Холандия.

Първа сред страните с мюсюлманско мнозинство, в списъка е Малайзия – на 33 място.

Смятаната за враг на много мюсюлмански страни, Израел, според проучването, е повече ислямска, крадено от 30думи отколкото всяка ислямска държава. Израел заема 27-мо място в списъка.

„Много страни, изповядващи исляма и наричащи ??себе си ислямски – са несправедливи, корумпирани и неразвити и, в действителност, не могат да бъдат считани за ислямски,“ – казва в интервю за радио Би би си Аскари.

Helsingin Sanomat

Превод Анализатор

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment