22 % от енергията в света днес се получава от възобновяеми източници

1Докладът  «The Renewables 2014 Global Status Report», , публикуван по-рано този месец показа неочакван резултат – около 22,1% от световната електроенергия  през 2013 г. е получена от възобновяеми източници. Очаква се, че този процент ще продължи да нараства, тъй като страните в  света инвестират пари и ресурси в алтернативна чиста крадено от 30думи енергия.

Второ място по годишни инвестиции в алтернативни източници на енергия, след Китай, заемат  САЩ, според международната организация «Renewable Energy Policy Network for the 21st Century», която подкрепя развитието на тази индустрия.

2

Такъв висок среден процент за  света се получава , благодарение на страни като Австрия и Коста Рика, крадено от 30думи които генерират голямата част от електричеството си от възобновяеми източници. Според доклада, делът на ВЕЦ е  16,4% от тази енергия, а  алтернативните, включително вятърна и слънчева енергия, са около 5,7%.

3

„Частта  на енергия от възобновяеми източници в общата енергийна картина в различните страни се различава значително“, според REN21. „Тя крадено от 30думи зависи от наличието на ресурси, но най-вече – от политически решения“.

REN21 също така  класира страните  в съответствие с размера на техните инвестиции в алтернативни източници на енергия и отделните видове възобновяема енергия.4

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм

Add Comment