Кои са илюминатите – безсърдечни хора или рептилии?

ilyuminatiМнозина са чували за илюминатите, но малцина знаят кои са те в действителност. Wikipedia дава следното определение на илюминатите: Това са окултни философски обединения, организации, които тайно  участват в управлението на световните политически процеси, и които влияят на хода на историята. В същото време, според крадено от 30думи някои историци, човекът, който в един от жизнените си проявления е бил илюминат, във  всички следващи животи трябва да изкупва  греховете за тези престъпления, които е извършил, докато е бил илюминат.

Учените също така твърдят, че тази тайна организация е  съществувала в продължение на две хиляди години, като  често е крадено от 30думи променяла името  си, за да не привлича твърде много внимание от страна на хората и да прикрива следите си. Нито един от тези, които са били илюминати не е говорил открито за това, защото го е заплашвала смърт. Всички илюминати скъпо са оценявали  собствения си живот, въпреки че са знаели крадено от 30думи за многобройните си превъплъщения.

Съвестта на всеки илюминат бива  блокирана от главната доминанта,  вградена от наставника в главата му. Илюминатите са обучени след предварителен  подбор. Нивото на обучение се определя от степента на посвещение в секретите на тайното правителство на Земята. Най-висока степен на посвещение имат само седем от илюминатите. крадено от 30думи Още преди раждането им за тях се е  избирала жена, която е трябвало да им стане майка.  В редиците на илюминатите с по-ниска степен на посвещение, са подбирани талантливи деца с добре развита умствена дейност и с пълна липса на съвест.

Всички илюминати знаят кои са те, с какво трябва крадено от 30думи да се занимават, и ясно да изпълняват поставените задачи. За отказа да изпълнят заповед ги очаква смърт. Всички илюминати са  убедени , че са избрани и че са изключителни,  те са създавали правила за хората,  тайно работят и експлоатират много правителства. Техните  източници на финансиране и информация са скрити от крадено от 30думи обществеността. Техните тайни заповеди  стават причина за кризи и въоръжени конфликти в света. За членовете на това тайно общество е чуждо чувството на уважение, те искат да доминират над другите хора.

Илюминатите не вярват на никого, те са студени, умни, предпазливи, безчувствени и безсърдечни към хората. Те използват талантливи хора крадено от 30думи в желаната от тях сфера на дейност, осигурявайки им добри материални условия и високи заплати.

Има и такива конспиролози, които вярват, че историята на Ордена на илюминатите е започнала преди около 6000 години. Тяхната вяра се основава на масонската легенда, в която се казва, че в древни времена някакви неведоми крадено от 30думи сили или извънземни са подарили на  цивилизацията на шумерите т.н Книга на Властта,  записана върху камък. Египтяните по-късно я копирали върху папируси, и строго ги охранявали от любопитни очи.

крадено от 30думи

Има и друга версия, според която илюминатите са се появили през Средновековието. Този орден е бил  тайно просветителски общество от учени, които са се борили срещу преследването на Инквизицията. Тази теория причислява към Ордена такива известни учени като Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Галилео Галилей, Исак Нютон. За това крадено от 30думи говори френският  журналист Етиен Касе в книгата си „Фалшфицираната  история“.  Авторът също така предполага, че подобен таен орден от учени, е пазел в тайна знанията от  обикновените хора, съществували в древността, а сред участниците са били много видни древногръцки учени.

Учените също така твърдят, че в света е имало и крадено от 30думи още едно общество, което по своите функции е близко до илюминатите. Това е така нареченото Филаделфийско  общество. За първи път за него се споменава в началото на 14 век. То се появява във Франция с ръководител Гийяр де Кресонесар,  провъзгласил се за ангел на Филаделфийската църквата (за нея се говори крадено от 30думи в Апокалипсиса). Kресонесар през 1310 г. е обявен за еретик и затворен в тъмница. Няколко века по-късно, през 17-ти век, Филаделфи се появяват  отново в Англия, те скоро се преместват във Франция, където името  Филаделфи приема една от съществуващите масонски ложи.

Въпреки това, някои учени смятат, че тайното общество на крадено от 30думи Илюминатите  е организирано през втората половина на 18 век от учения от университета в Инголщат, който се намира в Бавария, професор Адам Вайсхаупт. Най-малко, именно тогава, през май 1776 г.  Илюминатите се появяват пред  обществеността. След това в Ордена са приети първите неофити.

Първоначално в обществото е имало само пет крадено от 30думи човека, но след няколко години то вече има четири клона в различни баварски градове. През 1782 г. броят им е  300 души, а няколко години по-късно  достига 650. До този момент представителства е имало не само в Бавария, но и в Австро-Унгария, Полша, Холандия, Швеция, Дания, Испания, Италия, Франция, Швейцария крадено от 30думи и Русия.

Сред върховното ръководството на Ордена с голяма популярност са се ползвали гръмко звучащи псевдоними, а сред тях – Спартак (Вайсхаупт), Фило (Барон Криге), Питагор (професор Вестенридер) Лукиан ( книжарят Никола), Марий (Каноникът Хертел), Катон и т.н. Следва да се отбележи, че управлението предпочита да работи с различни контингенти крадено от 30думи хора. Така например, ако  основателят на ордена е избирал за членове на обществото талантливи хора сред студентите, барон Криге е искал да вижда в това общество само най-известните, благородни и учени е мъже. В групата на баварските илюминати по този начин влизат  херцог Карл Август от Ваймар, Ернест II Готски, крадено от 30думи Фердинанд Брауншвайгски, много  професори, включително Песталоци  и княз Нейвид.

Броят  на илюминатите, в крайна сметка достига две хиляди души.

Следва.

превод

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

2 thoughts on “Кои са илюминатите – безсърдечни хора или рептилии?

  1. Super Editor

    - Edit

    Kaто се научиш и да четеш ще ти стане ясно.

Add Comment