Глобалната рецесия е предизвикала 10 000 самоубийства

suicidГлобалният икономически спад в края на 2010 г. и  неговите последици, са предизвикали мащабна  вълна от самоубийства в Европа и Северна Америка, съобщи BBC News, цитирайки  British Journal of Psychiatry.

Според психиатрите, които са направили проучване в 24 страни от ЕС, САЩ и Канада, до крадено от 30думи 2007 г. броят на самоубийствата постоянно е намалявал почти навсякъде, но след 2009 г.,  отново е скочил с 6.5 %.

Това ниво се е запазило до 2011. Психиатрите обясняват този факт със  загубата на работни места, отнемане на жилища от банки и невъзможност за погасяване на кредити.

крадено от 30думи

Само три страни са успели да избегнат значително увеличение на самоубийствата:  Швеция, Финландия и Австрия. Учените отбелязват, че в тези страни най-активно са работили програми за социално подпомагане на засегнати от крадено от 30думи рецесията. По-специално, в тези страни не е  имало такова значително повишаване на безработицата, колкото в другите страни от ЕС, САЩ и Канада.

Глобалната икономика през 2008-2009 претърпя най- тежката си криза от Голямата депресия насам. Кризата първоначално се появи на ипотечния пазар в САЩ, а по-късно обхвана и други сектори крадено от 30думи на икономиката. Няколко големи банки фалираха, а значителна част от останалите оцеляха благодарение на държавната подкрепа.

Почти във всички развити страни се появява рецесия. Повечето от тях не са се върнали към предкризисните нива на БВП и доходи на глава от населението. В Европа ситуацията се влоши през 2010-2011 г., крадено от 30думи когато прекомерният публичен дълг на някои страни, особено в южната част на континента, доведе до общоевропейска дългова криза.

защищено INVITEXT

Add Comment