Анимация, влияеща на съзнанието (видео)

Donald-DuckНезависимо от факта, че   отдавна съм възрастен,  и анимациите,  с редки изключения, не ми носят голяма радост,   все още от време на време ги гледам заради децата. И всичко сякаш е много просто: анимацията е  създадена, за да се забавлява и учи детето на правилата в живота, но се оказва, че има анимационни филми, с помощта на които правителството може да повлияе на огромна част от населението и да накара хората да правят това, което то иска.

В САЩ винаги са се хвалили с демокрацията, един от нейните  принципи е доброволното плащане на данъка върху доходите. Т.е. в началото на всяка година всеки  уважаващ себе си американец попълва данъчна декларация и я изпраща в данъчната служба, която изчислява размера на данъка, който трябва да бъде платен. И това го правят с желание всички  данъкоплатци. Но има и  случаи, в които тази схема не работи. Това става най-често по време на военни конфликти. Така се случва и по време на Втората световна война.

Държавния секретар на Министерството на финансите на САЩ Хенри Moргенто в края на 1942 г. установява, че въпреки всички усилия на новото правителство,  безработицата остава на същото ниво, а външният дълг „се раздува“ до невероятни размери. Войната  „изсмуква“  пари от страната, а  данъци  плаща само 11 на сто от населението. Какво да се прави? Моргенто се обръща към  Walt Disney с молба да направи патриотичен анимационен филм, който ще застави хората в  САЩ да плащат данъци.

Самият Disney е  на върха на популярността си тези дни. Той се съгласява и само за шест седмици пуска  8 минутен филм с  Donald Duck, който въпреки цялата си позитивност, не иска да плаща данъци и поради това той не може да бъде патриот в своята страна. В резултат на анимацията той преразглежда  отношението си към този въпрос, и  попълвайки декларацията си, отива до Вашингтон, за да я предаде лично на министъра на финансите.

Резултатът надминава всички очаквания. Walt Disney забогатява с още няколко милиона долара, а сумата на платените данъци се увеличава 4 пъти!

Има много начини да се контролира човечеството,  жалко, че не много от тях можем да разпознаем.

О. Иванов.

Add Comment