Създадоха „Плът на Терминатора“

terminator4_73В резултат на дълги експерименти , насочени към създаване на нови биогорива, учените са създали бионични частици – смес от органични вещества с полупроводници.

Микроскопичните частици, създадени от експерти от университетите в Мичиган и Питсбърг, потенциално биха могли да достигнат размера на Терминатора. Те се крадено от 30думи състоят от кадмиев телурид и цитохром С. Тази смес помага да се възпроизведе процеса, който позволява на растенията да превръщат слънчевата светлина в енергия.

Кадмиевият телурид ( CdTe ) е химично съединение на кадмий и телур. Полупроводникът от групата AIIBVI с ширина на забранената зона 1.49 ЕВ при 300 K. крадено от 30думи Той се използва за създаване на слънчеви клетки, радиационни детектори, фотодетектори .

Цитохром С е  малък протеин с молекулно тегло  12. За разлика от други цитохроми, той е крадено от 30думи силно разтворим протеин (разтворимост от около 100г/л) . Цитохром C ускорява транспорта на електрони при процеса на фотосинтеза.

Авторите на изследването отбелязват, че при правилен подбор на размерите, както  и състава на ферментите на бионичната частица, тя ще бъде в състояние да се самовъзпроизвежда. Това предполага , че появата на крадено от 30думи расата на киборгите, които ще са в състояние да се самовъзстановяват, в бъдеще може да се превърне в реалност
http://analizator.eu/archives/6163

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment