Kакво са нарушавали ЕРП-та или по-точно: какво не са нарушавали

elektroПри одитите на енергийния регулатор ДКЕВР на дейността на ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго про“ от 2008 до 2012 г. са установени общо 2690 нарушения, като най-голям брой от тях са извършени при смяната на електромерите.

Това съобщи на пресконференция председателят на комисията Боян Боев.

Глобата върху едно крадено от 30думи нарушение е между 20 000 лева и един милион лева, отбеляза Боев и заяви, че комисията ще се съобрази със сериозността и тежестта на всяко едно отделно нарушение. Ако имаме 2500 акта и заложим минималната сума от 20 000, общият минимален размер на глобата за трите ЕРП-та е 50 млн. крадено от 30думи лева, каза Боев.

По думите му актовете по нарушенията ще бъдат оформени до две седмици.

Трите електроразпределителните дружества са увеличили сметките на потребителите си, като са отчитали показанията за консумираната електроенергия за по-дълъг от законоустановения период.

Друго сериозно нарушение е некачественото предоставяне на услугите, като токът е бил с по-високо крадено от 30думи или по-ниско напрежение от 220 волта, съобщи председателят на регулатора Боян Боев.

Установени са и манипулации на електромерите.

Трите дружества са работили еднакво – чрез свързани лица, а от допълнителни си приходи и от икономия от технологични загуби са завишили разходите си неправомерно общо в размер на 818 млн. лева крадено от 30думи над утвърдените от ДКЕВР, каза Боев.

Електроразпределителните дружества са възлагали на свързани с тях фирми услуги без обществени поръчки, като са пренасочвали към тях значителни по размер суми, добави Боев.

Трите ЕРП-та ще могат в законоустановения срок – три дни, да направят възражения по всеки един акт поотделно. След като предадат крадено от 30думи възраженията си, комисията ще ги разгледа поотделно и ще прецени за кои нарушения смята, че следва да се издадат наказателни постановления.

По отношение на разходите председателят на ДКЕВР коментира, че те са над утвърдените и са направени заради икономиите, които дружествата са постигнали в тази регулаторна рамка, и затова те са крадено от 30думи си ги позволили. Ако тези приходи или допълнителни икономии не бяха получени от дружествата, цената през тези години би била по-различна – по-ниска, допълни той.

От ДКЕВР информираха, че ще бъде потърсен механизъм, за да се види как тези икономии да се отразят в цялостния баланс на електроенергията. От комисията крадено от 30думи уточниха, че това не значи, че цената на тока ще намалее – има разходи, които трябва да се признаят, и те може би ще бъдат компенсирани частично или изцяло, посочиха от ДКЕВР.

И трите дружества са отчели общо с 220 млн. лева повече приходи над заявеното и утвърдено от ДКЕВР. крадено от 30думи Освен това дружествата са имали и необходимост от много по-малък размер признати технологични загуби спрямо това, което те са заявили и което им е било заложено от регулатора. Само от тези технологични загуби икономията за трите дружества е 405 млн. лева.

Въпреки тази икономия дружествата не са отчели по-високи печалби от утвърдените им, а са използвали тези икономисани средства, за да увеличат административните си разходи, в т.ч. – консултантски, мениджърски и всякакъв вид външни услуги, включително и свързани лица, и крадено от 30думи други преки разходи. Тези разходи значително надвишават рамката, която сме утвърдили от ДКЕВР, коментира председателят на комисията.

До момента всички числа водят до ощетяване на хората, коментираха от комисията

Дали дружеството би отчело по-висока печалба и биха му били коригирани показателите навреме, което веднага би се отразило върху крайната цена, крадено от 30думи дали в държавата през годините като дивидент и после – като корпоративен данък, би постъпил ресурс, както и неточностите при електромерите – това според комисията са все казуси в ущърб на всички потребители.

В отговор на въпрос дали комисията има основание да открие процедура по отнемане на лиценза на трите крадено от 30думи ЕРП, Боев посочи, че не бива да се изпреварват събитията

Нека да мине този процес, който предполагам ще отнеме около месец, за да издадем съответните актове, да получим възражения, да напишем наказателните постановления. Тогава, какво ще решим, вие ще сте първите, които ще го разберете, обърна се към журналистите председателят крадено от 30думи на ДКЕВР.

От комисията напомниха, че по закон условията за откриване на подобна процедура са да има системност, повторяемост и значимост на нарушенията. От комисията отбелязаха също и че за да започне процедура по отнемането на лиценз, трябва да има доказателства за непрекъснатост на електроснабдяването и за качествата на електрическата крадено от 30думи енергията. Това значи, че в период от две години назад трябва да има за същите нарушения наложени актове и влезли в сила наказателни постановления.

От комисията бяха категорични, че между решенията на регулатора и изборите няма връзка. Проверките на ЕРП са започнали преди четири месеца и са проведени от експерти крадено от 30думи на комисията и от външни специалисти.

Днес ДКЕВР е приела докладите на работните групи за извършените регулаторни одити на трите дружества. Докладите са обхванали цялостната дейност на компаниите, като е анализирана информация от техническа, юридическа и икономическа гледна точка.

Тези одити не бива да се бъркат с процедурата по отнемане крадено от 30думи на лицензиите на крайните снабдители, която върви съгласно процедурните правила и която стартирахме на 19 март, уточниха от регулатора.

ДКЕВР е сезирала ДАНС, Националната агенция по приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция и лично министър-председателя за тежките нарушенията на енергийните дружества.

http://www.vesti.bg/pari/biznes/dkevr-plashi-erp-tata-s-50-mln.-lv.-globi-6012051

защищено INVITEXT

Add Comment