Ако Земята спре да се върти…

earthЧовечеството го очакват разрушителни промени ако Земята спре да се върти около оста си постепенно. Ако това се случи внезапно, тогава ние , преди да изчезнем, дори няма да разберем какво точно се е случило.

Реалности

Незабавен ефект

Скоростта на въртене на планетата е 1670 километра в час, така че крадено от 30думи когато тя спре,  всичко, което не закрепено към скалите – животни , хора , дървета , сгради, – просто ще се понесе по повърхността на Земята. Освен това океаните ще продължат да се въртят по инерция, така че редките оцелели ще бъдат пометени от гигантски цунами. Спирането  ще предизвика и крадено от 30думи многобройни земетресения и изригвания.

Ден и нощ

Денонощията на планетата ще са  365 дни. На  едната половина на Земята почти половин година ще грее слънце и ще настъпи непоносима горещина, а на другата ще настъпи почти шестмесечна студена нощ . „Почти “ – защото между зимната нощ  и летния ден крадено от 30думи ще има  кратки периоди от здрач .

Вода и земя

Сега центробежните сили сплескват Земята на полюсите и създават „гърбица“ на екватора – диаметърът на планетата е с  43 km повече, отколкото на полюсите . Без движение  „гърбицата“ ще изчезне и океаните ще се оттичат към полюсите. На планетата ще крадено от 30думи остане един гигантски континент и две шапки от океани.

Изток и запад

Сега  слънцето изгрява от изток и залязва на запад. Това се дължи на факта, че Земята се върти около оста си от изток на запад. Ако планетата спре, изгревът и залезът на  Слънцето ще се определят само от крадено от 30думи нейното въртене около Слънцето, което ще изгрява от запад и ще залязва на изток.

Животни и растения

Повечето от животните и растенията няма да са в състояние да се адаптират към бързо променящите се условия и ще изчезнат. При това някои видове, ще получат преимущество, като жителите на Антарктика , крадено от 30думи които са свикнали на полугодишната нощ.

Канада и Антарктика

По време на формирането на новата география под водата  ще потънат Антарктида , Гренландия, Канада , Сибир, цяла Европа, части от Китай и половината от Нова Зеландия. Но покрай екватора до 30 градуса северна и южна ширина ще се появят равнини крадено от 30думи и планински вериги.

Поле и Космос

Ще изчезне магнитното поле на Земята, което предпазва планетата от слънчевия вятър – заредени частици, които с голяма скорост се носят към планета от звездата – и от високоенергийни частици от космоса. Полето се  генерира от въртенето на металното ядро на Земята, което е крадено от 30думи полутечно. То генерира токове, които създават магнитни полета. Между другото , заедно с магнитното поле ще изчезнат и полярните сияния.

Вятър и климат

В друг температурен режим  ветровете ще започнат да духат от екватора към полюсите, а няма да се  разпределят успоредно на екватора , както е сега . Поради крадено от 30думи това  ще настъпят изменения в климата и морските течения , което ще доведе до глобални промени, особено в морските екосистеми.

Частици и подземие

Въздействието на високоенергийните космически частици е смъртоносно за хората и другите живи същества. Хората ще трябва влязат под земята и там да  отглеждат растения и животни. При крадено от 30думи разходки по повърхността ще се наложи да носят скафандри или защитно облекло.

Бъдещето

Бавно, но сигурно

Между друготоа Земята наистина  постепенно забавя своето въртене. Поради приливните сили между планетата и Луната (те възникват от факта, че по- близките към Луната участъци от Земята се привличат  от нея по-силно от по-далечните) крадено от 30думи на всеки  100 години  денонощията се удължават с  1,5 – 2 милисекунди. След 140 милиона години денонощията ще се удължат до  25 часа. Впрочем, до пълно спиране  човечеството на Земята няма да оцелее, тъй като след  около 5 милиарда години Слънцето ще се превърне в червен гигант, ще се увеличи крадено от 30думи по размери и ще погълне нашата планета.

http://nepoznato.energetika-bg.com/2014/05/kogato-zemyata-spre-da-se-varti/

защищено INVITEXT

Add Comment