Ако Земята спре да се върти…

earthЧовечеството го очакват разрушителни промени ако Земята спре да се върти около оста си постепенно. Ако това се случи внезапно, тогава ние , преди да изчезнем, дори няма да разберем какво точно се е случило.

Реалности

Незабавен ефект

Скоростта на въртене на планетата е 1670 крадено от 30думи километра в час, така че когато тя спре,  всичко, което не закрепено към скалите – животни , хора , дървета , сгради, – просто ще се понесе по повърхността на Земята. Освен това океаните ще продължат да се въртят по инерция, така че редките оцелели ще бъдат пометени от гигантски крадено от 30думи цунами. Спирането  ще предизвика и многобройни земетресения и изригвания.

Ден и нощ

Денонощията на планетата ще са  365 дни. На  едната половина на Земята почти половин година ще грее слънце и ще настъпи непоносима горещина, а на другата ще настъпи почти шестмесечна студена нощ . „Почти “ – защото между крадено от 30думи зимната нощ  и летния ден ще има  кратки периоди от здрач .

Вода и земя

Сега центробежните сили сплескват Земята на полюсите и създават „гърбица“ на екватора – диаметърът на планетата е с  43 km повече, отколкото на полюсите . Без движение  „гърбицата“ ще изчезне и океаните ще се оттичат крадено от 30думи към полюсите. На планетата ще остане един гигантски континент и две шапки от океани.

Изток и запад

Сега  слънцето изгрява от изток и залязва на запад. Това се дължи на факта, че Земята се върти около оста си от изток на запад. Ако планетата спре, изгревът и залезът на  Слънцето крадено от 30думи ще се определят само от нейното въртене около Слънцето, което ще изгрява от запад и ще залязва на изток.

Животни и растения

Повечето от животните и растенията няма да са в състояние да се адаптират към бързо променящите се условия и ще изчезнат. При това някои видове, ще получат преимущество, крадено от 30думи като жителите на Антарктика , които са свикнали на полугодишната нощ.

Канада и Антарктика

По време на формирането на новата география под водата  ще потънат Антарктида , Гренландия, крадено от 30думи Канада , Сибир, цяла Европа, части от Китай и половината от Нова Зеландия. Но покрай екватора до 30 градуса северна и южна ширина ще се появят равнини и планински вериги.

Поле и Космос

Ще изчезне магнитното поле на Земята, което предпазва планетата от слънчевия вятър – заредени частици, които с крадено от 30думи голяма скорост се носят към планета от звездата – и от високоенергийни частици от космоса. Полето се  генерира от въртенето на металното ядро на Земята, което е полутечно. То генерира токове, които създават магнитни полета. Между другото , заедно с магнитното поле ще изчезнат и полярните сияния.

Вятър и климат

крадено от 30думи

В друг температурен режим  ветровете ще започнат да духат от екватора към полюсите, а няма да се  разпределят успоредно на екватора , както е сега . Поради това  ще настъпят изменения в климата и морските течения , което ще доведе до глобални промени, особено в морските екосистеми.

Частици и подземие

крадено от 30думи

Въздействието на високоенергийните космически частици е смъртоносно за хората и другите живи същества. Хората ще трябва влязат под земята и там да  отглеждат растения и животни. При разходки по повърхността ще се наложи да носят скафандри или защитно облекло.

Бъдещето

Бавно, но сигурно

Между друготоа Земята наистина  постепенно забавя своето крадено от 30думи въртене. Поради приливните сили между планетата и Луната (те възникват от факта, че по- близките към Луната участъци от Земята се привличат  от нея по-силно от по-далечните) на всеки  100 години  денонощията се удължават с  1,5 – 2 милисекунди. След 140 милиона години денонощията ще се удължат до  25 часа. крадено от 30думи Впрочем, до пълно спиране  човечеството на Земята няма да оцелее, тъй като след  около 5 милиарда години Слънцето ще се превърне в червен гигант, ще се увеличи по размери и ще погълне нашата планета.

http://nepoznato.energetika-bg.com/2014/05/kogato-zemyata-spre-da-se-varti/

защищено INVITEXT

Add Comment