Динозаврите не били измрели, а са се превърнали в птици

dinozavriУчени от Оксфордския институт провели неотдавна проучване за  установяване на генетичните промени в хода на еволюцията на динозаврите.

Въз основа на данните, които са събрани по време на тези научни изследвания, учените стигнали до  заключението, че всички динозаври, които са живели на земята преди повече крадено от 30думи от двеста милиона години не са изчезнали, а са се превърнали в птици.

Основната цел на групата учени, организирали изследванията,  е да се определят отношенията на  съществуващите животни крадено от 30думи с предците, които са живели в мезозойската ера.

Установеният от учените факт, че в хода на еволюцията  динозаврите са се превърнали в много големи по размер птици,  намерил още едно потвърждение за намаляване с течение на времето на тяхното телесно тегло. Учените направили съответните заключения, след като изучили Тиранозавър рекс крадено от 30думи , Трицератопс, ??както и малкия Стегозавър.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment