Как да разпознаем инсулт – четири прости способа

glavaИнсултът е нарушение на мозъчното кръвообращение , характеризиращо се с внезапна (в рамките на няколко минути, час)  поява на локална и / или мозъчно- неврологична симптоматика, която се запазва за повече от 24 часа или предизвиква смъртта на човек за  кратък период от време, в крадено от 30думи резултат на мозъчно-съдова патология.

Към инсулта спадат мозъчен инфаркт, мозъчен кръвоизлив и субарахноидален кръвоизлив. Налице е погрешното схващане, че инсултът – това е заболяване, което засяга по-възрастното поколение или хора в напреднала възраст, но все по-често жертви на инсулт  са хората на възраст под четиридесет години.

Съвсем наскоро в  интернет крадено от 30думи бе публикувана следната история: по време на пикник жена падна неочаквано. Приятелите и предложили да викнат ??“Бърза помощ“ , но тя уверила всички, че причината за това са новите и обувки, защото се препънала.

След това помогнали на жената да се вдигне, тя се  облегнала назад и си взела чиния крадено от 30думи с храна . Тя изглеждала  бледа, а  речта и забавена. По-късно нейният съпруг се обадил на всички и казал, че съпругата му била отведена в болница, където по-късно починала. На пикника получила инсулт.

Ако приятелите и  са били в състояние да разпознаят признаците на инсулт, а жената е попаднала в болница в рамките на три часа, след това последствията биха могли да бъдат напълно елиминирани.

Мнозина се питат  как да се определи инсултът на ранен етап, без човек крадено от 30думи да е  експерт ?
Ето четири прости начини, които могат да помогнат да се разпознаят симптомите на инсулта:

1. Помолете пациента да се усмихне ( в момента на инсулт той  не може да се усмихне с двата ъгъла на устата) ;

2 . Поискайте да кажа просто изречение. Например: „Сега крадено от 30думи слънцето грее“ (речта по време на инсулт е забавена, човек не може да си спомни текста);

3. Поискайте да повдигне двете си ръце ( пациентът няма да бъде в състояние да го направи, или ще вдигне само  едната си ръка);

4.  Поискайте да изплези език (ако  езикът е изкривен,  обърнат крадено от 30думи или пада – това също е признак на инсулт).

Ако човек изпитва  трудности при изпълнението на  поне една от задачите , незабавно се обадете на „Бърза помощ“ .

Запомнете: всяка минута закъснение ще струва здравето на вашия любим човек или живота му.

защищено INVITEXT

Add Comment