Учените потвърдиха създаването на нов елемент в Менделеевата таблица

Международният съюз за теоретична и приложна химия   потвърди създаването на нов елемент в периодичната таблица, наречен унусептий- свръхтежък трансуранов елемент. Той е създаден през 2010 г. съвместно от американски, немски и руски учени .

Новият елемент е почти 40 пъти по-тежък от оловото, а  неговият полуразпад  е доста дълъг и крадено от 30думи е 80 милисекунди. Краткото му име е Uus. В самата таблица той все още не фигурира. Унусептий ще се появи в  таблицата на Менделеев с пореден номер 117, след като  получи одобрение от IUPAPC Institute .

Това не е единственият нов елемент , който чака да влезе  в периодичната таблица. крадено от 30думи След  него е уноноктий  (лат. Ununoctium, Uuo). Той е открит за първи път през 2002 година. Ресинтезът на  елемента направен през 2006-2007 .

Общо в периодичната таблица в момента има  114 елементи, от които 92 съществуват в природата , а други са изкуствено синтезирани в лаборатория. Съществвува и пълна версия крадено от 30думи на таблицата, която се състои от 126 елемента. Последните 5 все още не са синтезирани.

защищено INVITEXT

Add Comment