В Бургаска област ще бъдат проучвани възможностите за добив на метални полезни изкопаеми

Правителството одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Вършило”, която се намира в общините Созопол и Средец, област Бургас. За срок от три години възможностите за добив ще бъдат проучвани от „Асарел-Инвестмънт” ЕАД.

крадено от 30думи

Минималната работна програма на дружеството предвижда инвестиции за 917 300 лв., част от които са и 40 хил. лв. за мероприятия по опазване на околната среда и рекултивация.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment