Теорията за счупения прозорец

прозорецДжеймс Уилсън и Джордж Келинг  през 1982 г. формулират теорията за счупените прозорци. Тя се състои в това, че ако в къщата се счупи едно стъкло и не  се постави ново, след това много скоро всички прозорци ще бъдат разбити, ще настъпи  всеобща разруха и крадено от 30думи ще процъфтят грабежите.

Това означава, че когато една определена група от хора игнорира традиционните норми на поведение, и допринася за продължаване на безпорядъка, околните  бързо  забравят за съществуващите правила и правят същото.

Верижна реакция с разруха започва  първо в  къщата, след това в района, а след това и в града. крадено от 30думи Тази теория е доста популярна в Съединените щати, Европа , Южна Африка и Индонезия, и се използва широко в практиката. Хората следят за чистотата на улиците, не хвърлят боклук навсякъде, опитват се да се държат етично и културно. По този начин това се предава и на другите,  в градовете има крадено от 30думи ред, пада нивото на престъпността. Теорията за счупените прозорци е тествана експериментално от социолози от университета в Грьонинген (Холандия ).

1 . На оживена улица в непосредствена близост до паркинг  за велосипеди, до чиста стена,  поставили знак , който забранява рисуване по сградата. На всеки от 77-те  паркирани велосипеди , крадено от 30думи социолозите поставили  хартиени таблички с пожелание за щастливи празници.

Наблюдавайки поведението на хората, експериментаторите установили, че от трите варианта за поведение (да  хвърлят хартията на земята, да я преместят на близкия велосипеди или да я вземете със себе си и на път да я хвърлят в кошчето), само 33 души крадено от 30думи направили първото или второто – действали нецивилизовано .

След като чистата страна на къщата била изрисуване, като по този начин била пренебрегната забраната на знака, от  77 души 53 хвърлили боклука директно в краката си. Това означава, че неспазването на правилата от някой друг, провокира следващия да направи същото.

крадено от 30думи

2. Следният експеримент проверил дали действа теорията  само на общоприетите норми, или също е свързана с определено място и повод. Пред паркинг за превозни средства била  поставена ограда, като крадено от 30думи била оставена  малка пролука, през която може да се мине.

Поставеният знак указвал,  че минаването през дупката в оградата е забранено, трябва да се заобиколи, а след 200 м има нормален изход. Наблизо бил сложен друг надпис с предупреждение, че на тази ограда не е позволено да се заключват велосипеди.

крадено от 30думи

В случая, когато до оградата оставили четири незаключени велосипеди, хората, които вървят към паркинга за автомобили виждали, че се спазва реда. И в по-голямата си част избягвали пролуката (през нея минали само 27% ) . Когато велосипедите били заключени на  грешното място, веднага  след това през забраненото място минали крадено от 30думи 82%.

3. Близо до супермаркет сложили знак, който призовава  за връщане в магазина на количките за продукти. А на  автомобили, които  били на паркинга , висели същите  същите таблички като по време на първия експеримент. Когато нямало изоставени колички, табличките  хвърлили едва 30 % от хората. Когато на мястото се крадено от 30думи появили  четири колички,  58% от хората хвърлили табличките долу.

4. Вместо изрисувана стена в следващия експеримент използвали звуково нарушаване на реда. Във времето преди Коледа в Холандия е забранено да се взривяват пиратки и фойерверки. Така че, когато велосипедистите чували  експлозии,  хвърляли хартиите по-често , отколкото  когато заповедта не била крадено от 30думи нарушена.

5. Eксперимент провокира хората да крадат. В пощенска кутия пъхнали плик така, че през неговото  прозрачно прозорче да се  вижда банкнота. При условие, че кутията и мястото около нея били чисти, само 13 %  взели плика.

Когато и стените и кутията били изрисувани, броят на крадците се увеличил до крадено от 30думи 27% , а в случая с  разпръснат наоколо боклук, пликът отмъквали  25 %.

защищено INVITEXT

One thought on “Теорията за счупения прозорец

  1. Орлин Стефанов

    - Edit

    Изключително важен закон! Той обяснява логиката на обществената ентропия във всички сфери. Разбира се, и в образованието. В политическия живот. В писателството, където се шири графоманство и алилуйство за „творбите“, които са унищожили хартия, мастила, амортизация и енергия за печатарската технология.
    Търпимостта към плагиатството е от същата серия за падане на нравите след „непоправения счупен прозорец“…

Add Comment