Химици доказаха, че метаболизмът е възникнал преди появата на живота

Учените са реконструирани в лаборатория химическия състав на планетата до възникването на живота . По време на експеримента са наблюдавани спонтанни химически  реакции, които са част от метаболизма на живите организми и водят до синтез на аминокиселини , нуклеинови киселини и липиди .

Наред с крадено от 30думи другите неща  химиците са отбелязали образуване на рибоза -5 – фосфат, който е предшественик  на РНК. Това потвърждава теорията на „света на РНК“, която твърди, че  първите информационни молекули на Земята са били РНК.

Преди това учените са вярвали, че сложните метаболитни реакции могат да възникнат само в живите клетки и задължително изискват наличието на ензими. Сега те са убедени, че те биха могли да са се случат и извън клетките , преди първите организми. За някои реакции  крадено от 30думи катализатор е бил метал, като, например желязо .

За да пресъздадат  условията на Земята в абиотичната ера, изследователите са инкубирали различни вещества при температура от 50-90 градуса по Целзий. Подобни условия съществуват и сега около дълбоководни хидротермални извори.

По този начин, резултатите показват , че метаболизмът може да се е крадено от 30думи появил преди живота на Земята.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment