Какво ще се случи, когато магнитното поле на Земята смени поляритета си?

earthВ голяма , подобна на хангар , лаборатория на Университета на Мериленд, бързо се върти сфера от неръждаема стомана с диаметър три метра.

Това е най-големият въртящ се модел на Земята, строен някога, и той прилича на Звездата на смъртта от „Междузвездни войни“, само че крадено от 30думи е малко по-лека.

Геофизикът Daniel Lathrop иска, между другото, да  използва този модел, за създаване на прогноза за това какво ще се случи, когато се промени посоката на магнитното поле на Земята.

За цялата история на нашата планета магнитните полюси на Земята са се сменяли стотици пъти. Maгнитнят  север ще крадено от 30думи тръгне надолу по планетата,  а магнитният юг ще се устреми в северна посока.

Характерните следи във вулканични скали показват, че за последен път това се е случило преди 780 000 години, когато човешки предци едва са се научили да палят огън.

Но ние все още сме живи, така че при крадено от 30думи следващата смяна, ние също, вероятно, ще оцелеем. Въпреки това, ние не знаем кога това ще се случи. Когато полюсите сменят местата си- и това се случва постепенно в течение на около хиляда години – магнитното поле отслабва.

Но то ни предпазва от радиация. Няма ли Слънце в този случай да крадено от 30думи нанесе мощен радиационен удар по  света и по нас? Няма ли да се лутат  безпомощно прелетните птици, които разчитат на магнитното поле ? И кога това ще се случи? Според някои оценки, „скоро“. За геофизиката „скоро“ е през следващите 10 000 години. Но всичко може да започне утре .

крадено от 30думи

И тук на сцената се появява сферата на Lathrop. В нея има друга сфера, а пространството между тях е запълнено с 12 тона течен натрий, загрят до 121 градуса крадено от 30думи по Целзий.

Когато сферата се върти, се възпроизвежда движение на разтопеното желязо във външната част на земното ядро, което създава електрически течения, които генерират магнитно поле в един процес, който се нарича динамо.

Екипът на Lathrop екип се надява да разбере как  се  формира и развива  земното магнитно поле.

„Всяка крадено от 30думи теория, дори  и  изключена от тях , ще бъде за много от нас топновина“ – казва планетарния учен Питър Олсън от Университета Джон Хопкинс .

Но дори да се задвижи тази сфера е много трудно. Проектирането и производството и  е продължило осем години. Две години са били необходими за експерименти крадено от 30думи с вода, още шест месеца за източване и пълнене с натрий – елемент, който често избухва.

“ Към опасностите трябва да се отнасяме с уважение“ – казва Lathrop .

При завъртане на сферата със скорост 72 км в час и с малко помощ от електромагнити,  учените забелязали как у натрия крадено от 30думи възникват магнитни експлозии. Когато скоростта на въртене  тази година достигне 145 километра в час, натрият може да създаде  магнитното поле без външно въздействие. Ако  така се случи, то учените, за които една секунда от експеримента  съответства на 5000 година от времето на Земята, първи на планетата ще могат да видят крадено от 30думи промяната на магнитното поле.

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-will-happen-when-earths-magnetic-field-begins-reverse-180951166/?no-ist

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

5 thoughts on “Какво ще се случи, когато магнитното поле на Земята смени поляритета си?

  1. Фотоните с честота 10 на 24 степен – тъмната енергия, е дъждът от космоса който създава масата и гравитацията – чрез натиска от всички посоки се създава масата, натиск към частиците на атомите, но натискът от долу – от към масивното тяло, е занижен – поради сблъсъкът на част от фотоните на тъмната енергия – идващи от долу, тоест част от тях се превръща в магнитни фотони 10 на 21 степен когато премине през планетата или звездата, а потокът отгоре е пълноценен – и повече от него – ни натиска в сравнение с този отдолу. Тоест повече частици на тъмната материя? отгоре се сблъскват с частиците на атомите, и така атомите се притискат надолу.

  2. Етерните? частици имат честота 10 на 24 степен. Може тъмна енергия да е точната дума. Да, магнитното поле излъчвано от всеки атом е вибрацията получена от сблъсъка на две вибрации – две частици – тази на тъмната енергия и на атомните частици – 10 на 18 степен, и се получава магнитната фотонна честота 10 на 21

    А в центърът на всяко небесно тяло ГРАВИТАЦИЯТА Е НУЛА!!

  3. Ако беше куха, щеше да си проличи от анализа на сеизмичните вълни, които минават през планетата и стигат до измервателните станции по цялата планета. Или планетата е толкова срамежлива и потайна, че има собствена система за екраниране на сеизмични вълни, а?
    Бих се съгласил, че има много и големи подземни градове с вътрешни „слънца“ – източници на изкуствена светлина достатъчна за живот. Вероятно езотеричното познание за тях плюс въображението е родило като развален телефон идеята за „Кухата земя“, т.е. че цялата планета е куха. Между другото – има един огромен форум на вярващи в „Плоската земя“… влязох, останах безмълвен и излязох.

  4. Учените, ако са наистина научили нещо полезно през обучението си, трябва да знаят, че Земята е куха. Вътре в кухината плува плътно ядро. Дистанцията черупка-ядро се поддържа чрез вътрешно магнитно поле, което няма нищо общо с външното поле. Затова да се пишат врели-некипели за движение на течно желязо във вътрешността, което създава външно магнитно поле е смешно и наивно. Магнитното поле се дължи на отражение и увличане на падащи етерни частици, главно свободни електрони.

Add Comment