Ние виждаме света около нас с 15-секундно закъснение

окоОчите ни постоянно са бомбардирани с визуална информация – милиони цветове, форми и постоянно променящите се движения. Въпреки това, ние осъзнаваме далече не всичко от това, което виждаме.

Изследователите са открили причината за това : нашият мозък извършва автоматично визуално „сглобяване“ с течение на времето. Те доказват, че нашата визуалното крадено от 30думи възприятие на нещата зависи от това, което сме видели  преди 15 секунди. Това помага да се създаде стабилна среда, като същевременно се жертва някой точност.

Авторът на проучването , Джейсън Фишер, невролог в Масачузетския технологичен институт, е провел  поредица от експерименти, в които той демонстрира на различни хора изображение с крадено от 30думи черно- бяла решетка,  наклонена под случаен ъгъл в рамките на половин секунда. След това той искал  да определят ориентацията на решетката , която току-що видели. След това, няколко секунди по-късно , той показвал друга решетка и отново искал да се определи нейният ъгъл.

Приемало се, че ако субектите точно виждат крадено от 30думи решетката, техните отговори няма да се корелират с показването на предишните решетки, тъй като тяхната ориентация е случайна. Вместо това, отговорите показали силна зависимост от ъглите, под които те  наблюдавали решетката по-рано – до 15 секунди.

Например , ако първата решетка е наклонена наляво , а втората е вертикална, субектът крадено от 30думи виждал вертикалната  решетка като наклонена наляво.

Данните от това проучване бяха публикувани в списание Nature Neuroscience . Основното им заключение – нашият мозък работи като  вид филтър,  пресява ненужната информация, особено идващата от периферното зрение .

Това чувство е добре познато на ловци,  стрелящи по бързо движещи се цели, като крадено от 30думи заек, когато изведнъж видимият свят изчезва и в полезрението остава само обекта на лова. И чак след изстрела в полезрението се появява всичко останало.

Съществуването на полета на непрекъснатостта на зрението много са заинтересували други учени , които не са участвали в това проучване, и те планират да се заемат крадено от 30думи с този проблем в светлината на изобразяване на картината на реалния свят от  нашите сетива.

http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/you-might-be-seeing-this-on-a-15second-delay-study-20140406-zqrfp.html

защищено INVITEXT

Add Comment