Украйна повиши днес значително акцизите върху алкохола и цигарите

В Украйна на 1-ви април влезе в сила закон за предотвратяване на финансова катастрофа и създаване на условия за икономически растеж. Законът, наред с други неща, включва увеличаване на акцизите върху алкохола и тютюневите изделия: 42,5% за бирата и 25 на сто – за останалата част от алкохола и тютюневите крадено от 30думи изделия .

В допълнение, в закона се говори за повишаване на данъците върху подземните богатства и радиочестотите, 7% ДДС върху операциите за доставка на лекарства, както и прогресивна скала за данъчно облагане на пасивните доходи на гражданите.

Това означава, че гражданите на Украйна, които получават лихви по банкови депозити от крадено от 30думи 20 хиляди гривни ще трябва да плащат 15 процента данък, за доходи от 236 х. до милион гривни – 20 процента. А тези, които получават по банкови депозити над милион гривни ще трябва да плащат една четвърт от тези приходи на държавата, пише Униан.

Също така се въвежда данък за крадено от 30думи задължителното държавно пенсионно осигуряване в размер на 0,5 на сто при изпълнението на операции за закупуване от физически и юридически лица на чуждестранна валута в брой или безкасово.

Законът за предотвратяване на финансовата катастрофа е част от пакета от реформи, даващи на Украйна достъп до международна финансова помощ. Икономическите реформи крадено от 30думи са условие за получаване от Международния валутен фонд на кредит до 18 милиарда щатски долара .

DW

1 гривна = 0.13 лева

защищено INVITEXT

Add Comment