Цената на тока да се увеличи със 7.9 % искат от EVN

EVN България внесе ценови предложения в ДКЕВР за следващия ценови период от месец юли 2014 г. до месец юни 2015 г.

 

Днес, 31.03.2014 г., следвайки процедурата, дружествата от групата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) своите заявления за цени на електроенергията за крадено от 30думи битови и бизнес клиенти на дружеството, присъединени на ниво ниско напрежение в Югоизточна България, за следващия ценови период юли 2014 г. – юни 2015 г.

 

В предложенията двете дружества EVN България Електроснабдяване и EVN България Електроразпределение посочват само параметрите на тези услуги и цени, които се заплащат към тях, крадено от 30думи без към момента да са ясни останалите компоненти, които формират крайните цени на електроенергията. Посочените параметри са съобразени само с необходимите приходи за дейността на дружествата и следват обявените от EVN България през месец февруари 2014 г. предложения. Според тях средната цена на електроенергията за битовите и бизнес клиенти на крадено от 30думи EVN България би трябвало да се промени средно със 7,9% спрямо сега действащите цени.

 

Както и при двете ценови заявления, които EVN България внесе в ДКЕВР през март и април 2013 г., и сега компанията за пореден път отбеляза силната необходимост ДКЕВР да включи в разходите на Националната електрическа крадено от 30думи компания (НЕК) механизъм за компенсиране на натрупаните и неразплатени средства към EVN България Електроснабдяване, свързани с законовото задължение на дружеството за изкупване на енергия от ВЕИ. Искането следва логиката на разплащания в сектора, според която крайните снабдители изкупуват цялата енергия от ВЕИ, след което получават компенсиране от НЕК. Приходите на крадено от 30думи НЕК за това компенсиране се формират от определената от ДКЕВР цена за „зелена енергия“, която от 1 август 2013 г. е включена в цената на НЕК „задължение към обществото“, и която следва да е в такъв размер, който да покрие тези разходи.

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм

One thought on “Цената на тока да се увеличи със 7.9 % искат от EVN

Add Comment