Кажи „ало“ и ще ти кажа какъв си

..И сега за пръв път му се обадихте – потенциален работодател или на този, на което отдавнаало се възхищавате от разстояние. Вие искате да направите добро впечатление на един непознат , и внимателно сте репетирали първите си фрази.

Да, но всичко е безполезно, защото за крадено от 30думи вас ще  съдят само по  първите звуци на поздрава. Психолози са установили, че две срички (приемаме, че това е думата „здравей“) са напълно достатъчни за да може човек да си направи изводи за събеседника (например , дали  може да му се довери).  С една дума, ние, за съжаление,  съдим за крадено от 30думи другия много бързо.

Добре известно е, че характера на човека  определяме със слуха си. Освен това ние много бързо формираме мнение за  човека: достатъчен е  един поглед. Phil McAleer от Университета в Глазгоу (Великобритания) и колегите му  просто продължили изследванията на своите предшественици.

Учените помолили 64 студенти от Шотландия (поравно  крадено от 30думи мъже и жени) да кажат с неутрален тон непознат текст, който включва реплики от телефонен разговор. След това учените изрязали само думата „ало“ (hello) и я дали да я слушат  група от 320 студенти ( 117 мъже, 203 жени) със  слушалки или компютърни тонколони .

Пред доброволците стояла задача да крадено от 30думи ранжират гласа по  десет параметри: този човек заслужава ли доверие,  дали той е склонен да командва другите, доколко е  привлекателен, доколко е топъл неговия глас, и т.н. Всеки от участниците слушал всички гласове и ги оценявал само по един критерий, на  произволен принцип.

Въпреки че „ало“ звучи само 300-500 мс, студентите правили  изводи без колебание. Най- интересното и важно е това, че едни и същи „ало“ предизвиквали сходни реакции при различните хора.

Учените стигнали до извода, че именно крадено от 30думи тонът е от решаващо значение. Мъж, който повишава глас, и жена, която  променя височината на гласа си, се определят като заслужаващи доверие. Мъжете с дълбоки гласове и жени с висок (в сравнение със средната стойност) се възприемат като властни натури.

Скоростта, с която подопитните казвали заключенията си,  McAleer обяснява от крадено от 30думи гледна точка на еволюционните предимства: колкото по-бързо осъзнаваш, дали можеш да се довериш на непознатия, толкова по-голям шанс имаш да  останеш жив. Ако имате намерение да решите този въпрос за пет минути, много е вероятно просто да не разполагате с такова време.

Любопитното е, че съществува взаимна връзка  и  между крадено от 30думи начина, по който възприемаме лицето и гласа. Сигналът за това, че лицето заслужава или не заслужава доверието,  идва от движещите се части на лицето – очите и устата , а за властността  от фиксираните:  разстоянието между очите, ширината на челюстта.

По същия начин степента на доверие към гласа идва от крадено от 30думи височината и плавността  –  от това, което ние можем да променяме, докато съждението за властност произхождат от това, което е невъзможно да се контролира- дължината на вокалния тракт.

Остава само да разберем как тези съждения са верни .

Проучването е публикувано в онлайн списанието PLoS ONE .

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment