Австрия е готова да отмени банковата тайна

Виена е готова да отмени банковата тайна и да започне обмен на информация с други страни от ЕС.   Според министъра на финансите на Австрия Михаел Шпинделегер,  страната ще премахне ветото върху вдигане  на банковата тайна, наложено през 2008 година.

От януари 2015 г. Европа разчита да въведе автоматична система за крадено от 30думи обмен на информация по  пет категории доходи и капитал, съобщава Libre Belgique .

Единственото условие за  въвеждането е  съгласието на всички страни-участнички.

Австрия и Люксембург все още остават единствените страни-членки, които отказват да подкрепят проекта .

Те няма автоматично да предоставят информация за сметките на европейските жителите по заявка на крадено от 30думи правосъдието, позовавайки се на банковата тайна .

защищено INVITEXT

Add Comment