Пет интересни факти за инфлацията

Хиперинфлация – това  е  инфлация с високи или свръхвисоки темпове. Това е не само термин от икономическата теория , но и факт от нашата история , реалност , а може би и бъдеще.

Тя е най-лошият враг и убиец на стойността на парите. Най-добрите умове във финансовия свят се борят крадено от 30думи усилено, за да я  обуздаят. Защото скокът на цените засяга не само портфейлите, а също така и производството, увеличава дисбаланса у много икономически категории. Ето няколко забавни примера за нейното влияние = )

***

1 ) В началото на 20-те години на миналия век по време на пика на инфлацията крадено от 30думи в германската Ваймарска република,  за един щатски долара са давали 4 трилиона германски марки .

***

2 ) В наши дни една  нова кола в САЩ струва повече, отколкото Колумб е изразходвал за да се оборудва и да направи три пътувания до Новия свят и обратно .

***

3 ) крадено от 30думи По време на революцията в Америка , инфлацията е била толкова висока, че цената на зърното се повишава с 10 000 процента , пшеницата – 14 000%,  брашното –  15 000% , а цената на говеждо и телешко месо е нараснала с 33 000% .

***

4 ) през 1776 крадено от 30думи г. човек , който изкарва 4000 щатски долара на година, се е считал за богат.

***

5 ) Gideon Gono през 2009 г. , директор  на Централната банка на Зимбабве, в условия на хиперинфлация, принуди цялото население на страната да научи математиката чрез емитирането на банкноти в купюри от 1 крадено от 30думи цент до $ 100 трлн.

защищено INVITEXT

Add Comment