През 2013 г. с ГМ култури са били засадени рекордно много площи

Площите с насажденията от генетично модифицирани източници (ГМ култури) през 2013 г. са достигнали рекордните от 175, 2 милиона хектара, което е с 3 % повече, отколкото през 2012 г., според доклад на Международната служба за контрол на прилагането на биотехнологиите в селското стопанство (International крадено от 30думи Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application, ISAAA).

В момента  генетично модифицирани култури се отглеждат в САЩ , Канада , Австралия, Испания, Португалия, Чешката република, Бразилия, Аржентина, Индия, Китай и други страни.

Според доклада, в САЩ с ГМ култури са били засадени 70,1 милиона хектара, което е с 1% по-малко крадено от 30думи , отколкото през 2012 година. Това са главно царевица, соя, памук, люцерна .

В Бразилия  площите с генетично модифицирана соя, царевица и памук, са се увеличили с 10 крадено от 30думи %, до 40.3 милиона хектара.

Трето място в света по размер на тези култури заема Аржентина – 24.4 милиона хектара. Следвана от Индия (11,0 милиона хектара) и Канада (10.8 милиона хектара).

Основните ГМ култури са соята ( 84,500 милиона хектара или 79% от световните насаждения на тази култура ), памук крадено от 30думи ( 23.9 милиона хектара или 70% ), царевица (с 54,4 милиона хектара или 32% ) и рапица ( 8 2.000 милиона хектара или 24% ).

EС одобри отглеждането на генетично модифицирана царевица

защищено INVITEXT

Add Comment