Жените ще са по-богати от мъжете още през 2020 г.

Според британския Center for Economics and Business (CEBR),  53 % от доларовите милионери през 2020 г. ще са жени. Такова подреждане значително ще се отрази на ролята на жените в света на бизнеса и потреблението.

Днес най-богатата жена в света, личното богатство на която се оценява на 30 милиарда щатски долара – е главният акционер в  световно известната козметична компания L’ Oreal Лилиан Бетанкур.

На второ място е американката Кристи Уолтън ( 28.2 милиарда долара ) , дъщеря на Сам Уолтън , основател на Wal – Mart .

10% от най-богатите хора в света са жени

Към днешна дата само 10% от най-богатите хора в света  са жени. Разбира се, в различните страни тази цифра варира значително.

Според доклад, публикуван от Spear’s Magazine  и консултантска компания WealthInsight , страната с най-висок процент на милионерки е  Португалия (23 %) . На второ място – Филипините ( 21,01% ), следвани от Перу (18,3%), Хонг Конг ( 18% ), а на пето място е  Турция (17,4%) .

Страните, в които има най-малко милионерки са  Саудитска Арабия (3,8% ) и Япония (3,7% ) .

Според Forbes , днес само 5 от 29 от най-богатите млади хора в света, а именно 17%, са жени .

Голяма печалба с по-малко инвестиции

Има два основни фактора, на които CEBR основава прогнозата си, че през 2020 г. 53% от доларовите милионери ще са жени. Един от тях  е световният  ръст на  броя на разводите и договори за развод в полза на жените. Вторият елемент е свързан с по-високата продължителност на живота на жените ( 80-81 години,  в сравнение със  76 години за мъжете ) .

 

В същото време , последните изследвания също свидетелстват в полза на жените :

– Според изследователския център Pew , броят на младите жени , за които професионалната кариера e  ключов приоритет в  живота,  надхвърля броя на мъжете, които мислят по същия начин. В допълнение  –  жените по- често поемат професионална отговорност.

– Проучване на Harvard Business Review стига до извода, че влагайки 50% по-малко инвестиции , жените инвеститори могат да получат 20% повече приходи,  в сравнение с мъжете.

– Въпреки че през последните 30 години средният доход на мъжете се е увеличил с 0.6% , повишаването на средния доход на жените е 63 %. Според изследване на маркетингови компании , 80% от разходите на домакинствата се контролира от жените.

– Отбелязва се силна връзка между двете полукълба на  женския мозък .

– По прогнози на CEBR , 60 % от частния капитал в Обединеното кралство през 2025 г. ще бъде под контрол на жените.

Проучванията отчитат различни критерии

Важно е да се разбере , че резултатите от проучванията показват значителни разлики в зависимост от критериите , които използват. Така например в едно проучване, проведено от Световната банка се заключава , че само 1 % от световното богатство се контролира от жените , а  според Consulting Group, тази цифра достига 27%.

Каквито и да са цифрите , очевидно е, че жените стават все по-богати. А как  жените, които  придобиват контрол върху капитала , ще променят  света на бизнеса, комуникациите , инженеринга и финансите ?

Това е един много важен и интересен въпрос.

http://www.dunya.com/kadinlar-zenginlikte-erkekleri-gececek-154821yy.htm

Add Comment