EVN ще поиска увеличение на цената на тока със 7 до 9 %

Както и досега, стремежът на EVN България е да информира обществото и ДКЕВР за реално необходимите разходи за функциониране на разпределителната системата, съобщиха от дружеството.

 

Покриване на действителните разходи, необходими за устойчиво функциониране на електроразпределителната система в Югоизточна България, ще поиска EVN България в своето ценово предложение, което съгласно крадено от 30думи процедурата компанията трябва да обяви в края на февруари 2014 г.

 

В ценовото решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), в сила от 01.08.2013 г., одобрените оперативни разходи за дружествата на EVN България са 106 млн. лв., докато действителните разходи за материали, персонал и други разходи крадено от 30думи за изпълняване на лицензионната дейност, са 130 млн. лв., което създава 24 млн. лв. дефицит за изпълнение на лицензионната дейност на EVN България.

 

Допълнително с ценовото решение на ДКЕВР в сила от 30.12.2013 г. комисията непрозрачно намали признатите технологични разходи на компанията от 10% на 8%, докато реално постигнатото крадено от 30думи от компанията ниво е 10.8%. За сравнение средното ниво на признат технологичен разход на електроразпределителните компании в региона е 13.99%. За да намали технологичния си разход на 10.8% от разчетеното през 2005 г. ниво 20.5%, EVN България инвестира над 1.1 млрд. лв. в мрежата в Югоизточна България, които бяха почти крадено от 30думи изцяло осигурени от реинвестиране на постигната печалба през тези години.

 

Този устойчив темп на инвестиции на компанията не беше отчетен от ДКЕВР в последните ценови решения на комисията, които лишават инвестиционната и ремонтна програма на EVN България от близо 50 млн. лв.

 

Друг пример за несъответствията в последното крадено от 30думи ценово решение е фактът, че ДКЕВР задължава компанията да купува от държавната Национална електрическа компания енергията по цена от 107.34 лв. (без ДДС) за мегаватчас (MWh), а е задължена да я продава на своите клиенти през нощта по цена от 86.76лв (без ДДС) за мегаватчас (MWh).

 

В същото ценово крадено от 30думи решение ДКЕВР не включи и разходите за балансираща енергия, които ще се поемат от Крайните снабдители, въпреки че в самото решение се казва, че балансиращият механизъм ще започне да функционира скоро, тъй като компаниите вече са лицензирани.

 

Този икономически дисбаланс поставя компанията не само пред невъзможността да продължи с крадено от 30думи желания темп на инвестиции в мрежата и клиентско обслужване, а и пред риск да изпълнява качествено задълженията си. Ето защо в края на месец февруари 2014 г., когато енергийните дружества следва да обявят публично своите ценови предложения, EVN България ще обяви предложение за увеличение на цените, по които продава енергия крадено от 30думи на своите клиенти, в границите между 7 и 9 процента.

 

Предложението на EVN България отразява несъответствията, причинени от ценовите решения през 2013 г., които се случиха почти изцяло за сметка на електроразпределителните дружества и крайни снабдители и с оглед на това, че енергийната система на България се нуждае от крадено от 30думи експертни решения за избягване на бъдещи поражения.

 

Както и досега, стремежът на EVN България е открито да информира обществото и ДКЕВР за действително необходимите разходи за функциониране на електроразпределителната система в Югоизточна България и гарантиране сигурността на доставките.

защищено INVITEXT

Add Comment