България ще има договорни отношения с трите най-големи рейтингови агенции

Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да подпише ново споразумение за държавен рейтинг между Република България и международната рейтингова агенция „Fitch Ratings Ltd.”. С него се възстановяват прекратените през 2010 г. взаимоотношения между страните. Наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови агенции, е ключово условие за обезпечаване достъпа крадено от 30думи на страната ни до международните капиталови пазари.

Към момента България поддържа договорни отношения с рейтинговите агенции Moody’s и Standard and Poor’s. С поставянето на независима оценка паралелно от трите най-големи рейтингови агенции се очаква да се осигури по-голяма съпоставимост и обективност на поставяните суверенни рейтинги на страната ни.

С друго крадено от 30думи решение правителството възложи на министъра на финансите да подпише необходимите документи за продължаване на договорните отношения на България и Standard and Poor’s. След обстоен анализ и преценка на целесъобразността, се постига по-ниска цена за ползваните услуги, което е в контекста на усилията на кабинета за намаляване на публичните разходи и крадено от 30думи повишаване на тяхната ефективност.

защищено INVITEXT

Add Comment