Приказка за глобализацията … със свирки

Виден икономист бил поканен да изнесе лекция за глобализацията на световната икономика. – Как по-лесно да се обясни същността на този процес? – замислено започнал преподавателят. Представете си, че в страната ни се правят глинени свирки, които се доставят в Монголия за местните овчари. Овчарите отглеждат овце, като кожите от крадено от 30думи тях се доставят …

-У нас ? – глас от място.

– Не. Това е смисълът на глобализацията, монголците доставят тези сурови кожи в Гърция, където съответно ги обработват и се  получават отлични кожи и после ги доставят …

– У нас? – пак глас от място.
– Не. Тези крадено от 30думи обработени кожи се доставят във Франция, където най-добрите парижки моделиери шият от тях разкошни палта и   ги доставят …

– У нас ? – глас от място.
– Е, вие само това „у нас та у нас“ – ядосал се икономистът. Нямате глобално мислене. Доставят се в САЩ и крадено от 30думи се продават в магазините в Ню Йорк.
– А за нас ?
– За нас от Албания се доставя глина, от която ние правим свирките за монголските пастири….

защищено INVITEXT

Add Comment