Богаташите и техните роботи са готови за унищожението на половината работни места

robots-justinДва много важни индикатора за бъдещето на пазара на труда наскоро  разтърсиха обществеността:

– Само 85 души контролират толкова пари, колкото най-бедната част на света;

– 47% от всички съществуващи в света дейности,  в следващите двадесет години ще могат да изпълняват роботи.

В комбинация, тези крадено от 30думи два фактора вещаят предстоящото настъпване на антиутопия. Веднага след като достатъчно  автоматизираната технология бъде в състояние да отговори на нуждите на корпорациите , все повече и повече работници ще бъдат заменяни от роботи – това ще позволи на компаниите да намалят разходите си и да увеличат печалбите. Първо, това ще крадено от 30думи засегне сектора на услугите и производството, а  следващата вълна на автоматизация ще елиминира работните места на счетоводители, кол центрове и агенти по недвижими имоти.

Това са данните от проучване, проведено през 2013 г. от Oxford University. Изследователите са се опитали да разберат какви видове работни места могат да бъдат автоматизирани, крадено от 30думи и  самите те били изумени от резултата. Творческите професии и професиите, които изискват висока квалификация са се оказали най- безопасни – но всичко свързано с ръчен труд, се намира в зоната на риска и скоро ще бъде автоматизирано. Механична обработка, машинопис, дори и търговията на дребно – всички тези специалности крадено от 30думи ще изчезнат.

И, както винаги се се случва в историята, само елитът ще извлече   ползи от това.

Economist обяснява: „Благосъстоянието, което се натрупа при дигиталната революция, премина основно у  собствениците на капитал и квалифицираните работници. През последните три десетилетия  делът на доходите на „работническата класа“ падна в световен мащаб крадено от 30думи от 64% до 59 %. В същото време делът на доходите на елита, който е  1 % от населението в Америка, е  нараснал  от 9% през 1970 г. до 22% днес. Безработицата в богатите страни е достигнала тревожно ниво. През 2000 г.   65 % от хората в трудоспособна възраст са крадено от 30думи имали работа в Съединените щати, и въпреки че оттогава населението е намаляло, сега заетостта сред хората в трудоспособна възраст е около 59 %“.

Тази тенденция се наблюдава не крадено от 30думи само в Съединените щати. Според доклада, публикуван от началото на Световния икономически форум в Давос „85-тте  най-богати хора  в света заедно владеят капитал в размер на  1 трилиона фунта, което е равно на общия капитал на най-бедните 3,5 милиарда жители на планетата“.  А корпорациите,  притежавани от най-богатите хора на планетата, крадено от 30думи сега разработват роботи, които ще им позволят да концентрират в ръцете си още повече пари .

Според Economist, този цикъл , когато новите технологии заместват старите, а старите професии се сменят с нови, този път ще има  едностранен характер. В новата информационна икономика, която ще замени старата производствено ориентирана, просто крадено от 30думи няма да има необходимост от  такова количество неквалифициран труд:  през изминалата година Google , Apple , Amazon и Facebook, заедно са оценявани на 1 трилион щатски долара, а  в тези фирми  работят само 150 000 души.

Всички тези изброени елементи водят до неутешителен извод: в предстоящия глобален, технологично напреднал и крадено от 30думи претоварен с  неравенство свят, рискуваме да станем кибер крепостни селяни, които се грижат за тревата и колите на богатите феодали. Анализаторите прогнозират  появата на нови борци срещу управляващата класа , и е лесно да се разбере защо: за да може  99 % от бъдещите приходи от нововъзникващите технологии да не крадено от 30думи се окажат в ръцете на няколко души , ще имаме нужда от политическа намеса, за да се приспособим към новия  механизиран свят.

Радикалното преразпределение на доходите вече е на път: например в Швейцария и Германия  вече се мисли за въвеждането на „гарантиран минимален доход“, предоставен от държавата.

Човечеството вече владее крадено от 30думи аграрни, енергийни и  битови  технология,  необходими за преразглеждане на глобалната схема на разпределение на доходите, за да ги направи по-равномерни. Така че, когато богатите и техните роботи се заемат с опустошението на трудовите пазари в света, социалната  трансформация ще бъде много по-важна от всякакви технологични постижения.

http://motherboard.vice.com/blog/the-rich-and-their-robots-are-about-to-make-half-the-worlds-jobs-disappear

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment