Богаташите и техните роботи са готови за унищожението на половината работни места

robots-justinДва много важни индикатора за бъдещето на пазара на труда наскоро  разтърсиха обществеността:

– Само 85 души контролират толкова пари, колкото най-бедната част на света;

– 47% от всички съществуващи в света дейности,  в следващите двадесет години ще могат да изпълняват роботи.

В комбинация, тези два фактора вещаят предстоящото настъпване крадено от 30думи на антиутопия. Веднага след като достатъчно  автоматизираната технология бъде в състояние да отговори на нуждите на корпорациите , все повече и повече работници ще бъдат заменяни от роботи – това ще позволи на компаниите да намалят разходите си и да увеличат печалбите. Първо, това ще засегне сектора на услугите и крадено от 30думи производството, а  следващата вълна на автоматизация ще елиминира работните места на счетоводители, кол центрове и агенти по недвижими имоти.

Това са данните от проучване, проведено през 2013 г. от Oxford University. Изследователите са се опитали да разберат какви видове работни места могат да бъдат автоматизирани, и  самите те били изумени крадено от 30думи от резултата. Творческите професии и професиите, които изискват висока квалификация са се оказали най- безопасни – но всичко свързано с ръчен труд, се намира в зоната на риска и скоро ще бъде автоматизирано. Механична обработка, машинопис, дори и търговията на дребно – всички тези специалности ще изчезнат.

И, както винаги крадено от 30думи се се случва в историята, само елитът ще извлече   ползи от това.

Economist обяснява: „Благосъстоянието, което се натрупа при дигиталната революция, премина основно у  собствениците на капитал и квалифицираните работници. През последните три десетилетия  делът на доходите на „работническата класа“ падна в световен мащаб от 64% до 59 %. крадено от 30думи В същото време делът на доходите на елита, който е  1 % от населението в Америка, е  нараснал  от 9% през 1970 г. до 22% днес. Безработицата в богатите страни е достигнала тревожно ниво. През 2000 г.   65 % от хората в трудоспособна възраст са имали работа в Съединените щати, крадено от 30думи и въпреки че оттогава населението е намаляло, сега заетостта сред хората в трудоспособна възраст е около 59 %“.

Тази тенденция се наблюдава не само в Съединените щати. Според доклада, публикуван от началото на Световния икономически форум в Давос „85-тте  най-богати хора  в света заедно владеят капитал в размер на  1 крадено от 30думи трилиона фунта, което е равно на общия капитал на най-бедните 3,5 милиарда жители на планетата“.  А корпорациите,  притежавани от най-богатите хора на планетата, сега разработват роботи, които ще им позволят да концентрират в ръцете си още повече пари .

Според Economist, този цикъл , когато новите технологии заместват старите, а крадено от 30думи старите професии се сменят с нови, този път ще има  едностранен характер. В новата информационна икономика, която ще замени старата производствено ориентирана, просто няма да има необходимост от  такова количество неквалифициран труд:  през изминалата година Google , Apple , Amazon и Facebook, заедно са оценявани на 1 трилион щатски долара, крадено от 30думи а  в тези фирми  работят само 150 000 души.

Всички тези изброени елементи водят до неутешителен извод: в предстоящия глобален, технологично напреднал и претоварен с  неравенство свят, рискуваме да станем кибер крепостни селяни, които се грижат за тревата и колите на богатите феодали. Анализаторите прогнозират  появата на нови борци срещу крадено от 30думи управляващата класа , и е лесно да се разбере защо: за да може  99 % от бъдещите приходи от нововъзникващите технологии да не се окажат в ръцете на няколко души , ще имаме нужда от политическа намеса, за да се приспособим към новия  механизиран свят.

Радикалното преразпределение на доходите вече крадено от 30думи е на път: например в Швейцария и Германия  вече се мисли за въвеждането на „гарантиран минимален доход“, предоставен от държавата.

Човечеството вече владее аграрни, енергийни и  битови  технология,  необходими за преразглеждане на глобалната схема на разпределение на доходите, за да ги направи по-равномерни. Така че, когато богатите и техните роботи крадено от 30думи се заемат с опустошението на трудовите пазари в света, социалната  трансформация ще бъде много по-важна от всякакви технологични постижения.

http://motherboard.vice.com/blog/the-rich-and-their-robots-are-about-to-make-half-the-worlds-jobs-disappear

защищено INVITEXT

Add Comment