Стивън Хокинг: от черна дупка може да се избяга

hokingСтивън Хокинг е убеден, че „класически“ черни дупки не съществуват. Известният физик предлага да се преразгледа един от основните постулати на теорията – съществуването у тези обекти на така нареченият „хоризонт на събитията“.

Смята се, че за да се преодолее тази  граница и да се напусне черната дупка е невъзможно крадено от 30думи – преминавайки зад „хоризонта“, нито материя , нито енергия не може да се върнат във външния свят. Гравитацията става толкова силна, че „бягството“ е възможно, само ако се  превиши скоростта на светлината, а тя е пределната  скорост в нашата вселена .

Само че според квантовата теория, „бягство“ от гравитационния затвор крадено от 30думи все пак е възможно, казва Хокинг. Той предполага, че ясна граница на хоризонта на събитията не съществува – квантовите ефекти в близост до черната дупка твърде силно изкривяват пространството и времето. Този хоризонт само ни се струва,  казва физикът. Нещо повече –  в някакъв момент той може въобще да изчезне, крадено от 30думи и обектите от черната дупка ще са в състояние да се върнат във външния свят .

защищено INVITEXT

Add Comment