На 16 януари 2014г. приключи структурната реформа в ДАТО и тя вече е самостоятелно функционираща агенция, обяви на пресконференция председателят на Държавна агенция „Технически операции“ Цветан Китов. Той запозна представителите на медиите с напредъка в реализирането на мерките за гарантиране на законосъобразността и за повишаване на ефективността при прилагане на специални разузнавателни средства (СРС).

Китов изтъкна, че е създадена нова организация при прилагане на СРС. Документират се всички извършвани действия при подготовка, провеждане и приключване на прилагането на СРС. Въведени са и регистри за контрол на използването на техническите средства, като е оказан и редът за съхранението им.

Председателят на ДАТО отбеляза, че е въведен специален регистър за контрол на СРС, в който се въвеждат всички данни, които са необходими, за да се осъществява ефективен контрол по законосъобразното прилагане на СРС. „Регламентиран е и редът за използване и съхраняване на мобилната техника за контрол на GSM комуникатори. Създават се и се архивират лог файлове с данни за режима и маршрута на движение на техниката. На всички такива автомобили са монтирани GPS устройства“, обясни председателят на ДАТО. Той каза още, че по време на работа в апаратурата се въвеждат само данните, които са съотносими към искането за СРС, по което се работи. „С една дума – тефтерчетата са елиминирани“, подчерта Китов.

Председателят на ДАТО каза, е са разработени и са въведени технологични карти с описание на завършените технологични цикли за всеки способ при прилагане на СРС. Също така е създадена Дирекция „Научно-приложни дейности“, в която има учебен отдел със задача да организира, провежда и контролира учебния процес с точно регламентиран ред.

„Амбицията ни е до края на годината да приключим с реформата. Такова нещо не е правено в последните 25 години“, заяви Китов. Той добави,

че в ДАТО функционира система за сигурност, която гарантира, че не са използвани, не се използват и няма да се използват нерегламентирано СРС. „Тази система постоянно се развива и се усъвършенства“, добави председателят на ДАТО. „Мерките, които са въведени в ДАТО, са координирани и синхронизирани с мерките, които са въведени в ДАНС“, добави Китов.

На въпрос на медиите по отношение на т.нар. водни знаци върху СРС-тата Китов обясни, че въвеждането е много дълъг и тежък процес. „Крайният срок, който сме си поставили, е декември 2014г.“, уточни председателят на ДАТО.

По отношение на цената Китов обясни, че за да се изработи най- подходящата методология, са необходими данни, които до този момент не са събирани. По тази причина ще е необходима една година, за да се съберат тези данни и да се анализират, така че да се стигне до обоснована цена.

Попитан за бюджета на ДАТО Китов изтъкна: „От 42,5 млн.лв. близо 4,8 млн.лв. са за издръжка, а другите би трябвало да отидат за заплати. Това е сумата, която е изразходвана през 2013г. от МВР за заплати на бившата дирекция СДОТО. Тези 4,8 млн.лв. за издръжка също са изразходвани от МВР, но от другите дирекции, които са имали тази задача тогава“.

„Очаквам правителството да определи нова сграда за ДАТО“, каза Китов и изрази очакване настаняването да стане до края на годината. Според него е важно да се направи и основен ремонт, тъй като ще бъде инсталирана скъпа и сложна техника.

Според Китов е създадено лошо име на структурите, които прилагат законно СРС. „Една от целите ми като ръководител на Агенцията е чрез повишения контрол да докажа, че от Агенцията не изтичат записи и да изчистя името на всички, които работят. Трудът име е много тежък и отговорен“, добави председателят на ДАТО.

Китов благодари на ЕК, че е отделила специално място в доклада си на мерките, предприети за гарантирането на законосъобразността при прилагане на СРС. „Според моя прочит те са оценени положително от ЕК. Тя изрично е подчертала, че е елиминирана подчинеността на използване на СРС на вътрешния министър, каквато беше доскорошната практика“, отбеляза председателят на Държавна агенция „Технически операции“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.