Made in China: една четвърт от смога над Калифорния е произведен в Китай

Кръговрат на веществата в природата: в случая  със смога нещата са именно така, пише New Scientist .

„САЩ прехвърлиха много от своите производствени линии в Китай – и в отговор световните ветрове внасят замърсяване от китайските фабрики обратно в САЩ “ – обяснява авторът Katherine крадено от 30думи Brehik .

Благодарение на вятъра смогът може да се придвижи през Тихия океан и да се настани в западната част на САЩ, от Сиатъл до Южна Калифорния.

Jintai Lin от Пекинския университет и колегите му с помощта на икономически данни и информация за токсичните емисии са изчислили каква част от крадено от 30думи емисиите е от стоките , произведени в Китай за употреба в Китай, и каква – от стоки, произведени в Китай за потребление в Съединените щати.

Вниманието им е крадено от 30думи било фокусирано върху емисиите от твърди  частици като сулфати и сажди , които създават смог и са вредни за здравето.

Учените са установили, че от 17 до 36% от смога, генериран в Китай през 2006 г., е от фабриките , които произвеждат стоки за износ. Една пета част от тези крадено от 30думи стоки, са предназначени за САЩ. Във всеки един ден през 2006 г. на частта на стоките, произведени в Китай за американския пазар,  се пада една четвърт от сулфатния смог над западната част на САЩ.

Източник : New Scientist

защищено INVITEXT

Add Comment