МОТ: Без работа ще останат милиони

През следващите години  безработните ще се увеличат с още  13 милиона души, смятат експертите на  Международната организация на труда (МОТ) (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–dcomm/–publ/documents/publication/wcms_233953.pdf) . Те са уверени: световната икономика расте толкова бавно, че няма да може да създаде достатъчно работни места за намаляване на безработицата  дори и 10 години след финансовата криза.

крадено от 30думи

Само през 2013 г. броят на безработните се е увеличил с пет милиона, изчисляват социолози, и ако световната икономика не се промени,  до 2018 г.  без работа ще са около 215 милиона души.

Смята се, че всяка година в света се създават 40 милиона работни места, докато специалистите, които търсят крадено от 30думи работа, са повече с 2,5 милиона . В същото време към предкризисните нива на безработица , светът няма да се върне и през следващите пет години.

От липсата на работни места страдат страните в Европа , Източна и Южна Азия , както и всички страни в Субсахарска Африка и Мексико. крадено от 30думи Работа , като правило , не може да намерят млади хора на възраст от 15 до 24 години, като тази тенденция е изразена най-много в  Испания и Гърция, където търсенето на работа трае почти година.

През това време   кандидатите   губят не само своите умения , а и просто се отчайват крадено от 30думи и се отказват от идеята за работа , твърдят експерти .

В областта на икономическия риск се намират и  голям брой работещи хора . Около 1,2 милиарда души по света са принудени да живеят с по-малко от 2 долара на ден , а да се отърват от бедността успяват доста крадено от 30думи малко .

Според експерти, тези показатели са свързани с несигурните темпове на икономически растеж и постоянните ревизии ( и намаляване) на БВП. Според експертите на МОТ, бързо решение на тази ситуация няма, но поне частично решаване на проблема може да има на ниво държавна политика,   по -специално,  регулирането на процеса крадено от 30думи на търсене на работа и фискалната консолидация – намаляване на бюджетния дефицит и държавния дълг.

Компютърни симулации, направени от специалисти са  доказали, че подобен  баланс ще помогне за намаляване на безработицата в Г-20, макар и  само с 2%.

защищено INVITEXT

Add Comment