Китайците са забавили въртенето на Земята

Какво ли не може да направи Homo Sapiens! Да лети в Космоса,  да прегражда и измества реки и … да забавя въртенето на Земята.

Първа по генерирана мощност в света е ВЕЦ „Трите клисури“, построена на китайската река Яндзъ.  Освен това тя е и най-голямото  хидротехнически съоръжение. При нейното изграждане крадено от 30думи (а  то  продължава  13 години), изкуственият резервоар на  язовира се  простира на повече  600 км и са преселени 1.5  милиона човека .

Ако се вярва на китайските инженери, то те са повдигнали  39 трилиона килограма вода на височина 175 метра. Това дотолкова е увеличило инерционния момент на Земята, че е  крадено от 30думи забавило нейното въртене с напълно измерима стойност – 0,06 микросекунди.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment