Китай „почиства“ от снимките на „Юйту“ заснетите мистериозни обекти на Луната

Днес се появи кръгова панорама на Луната, заснета от китайския ровър Юйту. Снимките са публикувани в Mail Online (оригиналът е  тук – http://u.to/h5DDBQ) . Представената панорама е  прехвърлена  директно от лунохода , а не е преснимана от екрана на китайския Център за управление на полетите (ЦУП) ( Виж оригинала тук: крадено от 30думи http://u.to/iJDDBQ).

Тъй като оригиналната панорама е създадена набързо, и е само за  демонстрация на големия екран в ЦУП, на нея може да се види, че пространството над Луната е замазано с маска … но небрежно.

Под маската се виждат конкретни обекти! Сега вече има два варианта на една и съща крадено от 30думи панорама. Ако бъдат сравнени става ясно, че  китайците упорито са ретуширали снимки (това косвено потвърждава дългото не  публикуване на оригиналните  снимки от момента на получаването им). Интересни са две секции от двете панорами А и B. С жълти овали и цифри са  отбелязани съвпадащите детайли.

крадено от 30думи

Panno2

Pano_1_Ken_Kremer

С червено са отбелязани несъвпадащите участъци. Това означава, че в оригиналната панорама има обекти, а на втората панорама – няма дори и намек за тях.

UFO3

UFO2

UFO1

UFO

крадено от 30думи

В този случай изводът се натрапва сам:

На  втората („оригинална“) панорама пространство над Луната много внимателно е „почистено“.

Китай крие истинските снимки с цел да не покаже какво има на тях,  като по този начин подвежда (мами) обществеността. Подобни неща правеха и от НАСА.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment