Процесът на унищожаването на Вселената вече е започнал

universВселената е на границата на разрушението си и всичко в нея, включително и хората, ще се свие в малко плътно кълбо,  твърдят учени от Университета на Южна Дания.

Може би някъде в Космоса процесът на унищожаване на някои части на Вселената е започнал, твърдят теоретиците. Тази идея не е нова, крадено от 30думи но изследователите от Дания твърдят, че са доказали нейната коректност , използвайки математически уравнения. В основата на теорията е това, че рано или късно радикална промяна във Вселената ще доведе до факта, че всяка частица в нея ще стане изключително тежка.

Всичко – всяка песъчинка, всяка планета и всяка галактика крадено от 30думи – ще станат милиарди пъти по-тежки, отколкото са сега. Теорията предполага, че новото тегло ще засили взаимното привличане, защото заради  това Вселената ще се компресира в супергорещо  и тежко кълбо. След това Вселената, каквато я  възприемаме сега, ще престане да съществува. Този процес се нарича „фазов преход“ и е подобен крадено от 30думи на това, което се случва, когато , например , водата се превръща в пара, или магнитът се загрее и  загуби своята сила.

Според теорията на Хигс, фазов преход вече се е случил в  една десета от милиардна част от секундата след Големия взрив, което е довело до промяна в пространствено-времевия крадено от 30думи континуум. По време на този преход празното пространство се изпълнило с невидимо вещество, което учените наричат поле на Хигс. Някои елементарни частици взаимодействат с това поле, получавайки енергия, известна  като масата на частиците.

С помощта на математически уравнения изследователите от Университета на Южна Дания са открили, че полето на Хигс  крадено от 30думи може да съществува в две състояния, както материята може да съществува под формата на течност или твърдо тяло. Във  второто състояние полето на  Хигс е милиарди пъти по-плътно от това, което учените вече са наблюдавали.

Ако това свръхплътно поле на Хигс съществува, то може внезапно да се появи по всяко крадено от 30думи време, навсякъде във Вселената, точно както се появяват мехурчета на повърхността на вряща вода. Тогава след преминаване през пространството,  мехурчето ще се ускори до скоростта на светлината и ще  преобразува полето  на Хигс от състоянието, в което е в момента,  в ново. Всички елементарни частици вътре в балона ще са крадено от 30думи много по -тежки, отколкото ако те биха били отвън, и ще формират супермасивни центрове.

„Много от теориите и изчисленията прогнозират такъв фазов преход, но имаше известна несигурност в предишните изчисления ,  казва Йенс Kрог,  аспирант в Университета на Южна Дания.  Сега направихме по-точни изчисления и видяхме две неща: Вселената вероятно крадено от 30думи ще се разруши и катастрофата е по- вероятна, отколкото се смяташе досега“.

защищено INVITEXT

Add Comment