Физици изчислиха броя на паралелните вселени

universИдеята, че нашата Вселена може да е  само една от многотo други, през последните двадесет години се разви от научна фантастика до имаща правото на живот  мултивселенна теория. Сега физици от Станфорд ( Stanford University) са се опитали да се изчислят колко такива паралелни светове крадено от 30думи може да съществуват. За изчисленията се  захванали Андрей Ленде и Виталий Ванчурин. Те се основават на следните предположения.

Веднага след Големия взрив (Big Bang), който е  квантов процес, причинил рзлични квантови флуктуации, се случило бързо разширение (инфлация) на вселената. Поради високата скорост скоро в някои региони квантовите колебания са били крадено от 30думи замразени под формата на различни класически условия.

Сега всички тези различаващи се области са отделни вселени, и всяка от тях има свои собствени закони във  физиката на ниските енергии. В статията, която е публикувана на arXiv.org, авторите анализират механизма на появата на същите квантови флуктуации. И учените  открили – броят крадено от 30думи на вселените е десет на десета на десета на седма степен ( 10 ^ 10 ^ 10 ^ 7 ).

Всъщност  тази стойност може да варира в зависимост от това какъв модел се изгражда (как да се разграничат отделните вселени). Във всеки случай,   броят им е огромен. Но да крадено от 30думи наблюдава  всички тези вселени човек не е в състояние,  убедени са експертите от Станфорд.

Това е обусловено от структурата на нашия мозък: за цял живот той не е крадено от 30думи в състояние да усвои повече от десет на шестнайста степен  битове информация (това предположение е представено в друго изследване и се поддържа от учени в Станфорд). Резултатът е, че хората не могат да възприемат повече от десет на десета степен по  шеста степен наблюдаемите конфигурации. И това е нормално,  твърдят крадено от 30думи Ленде и Ванчурин.

Няма как да се опитваме да се възвисим  и да вярваме, че всички паралелни вселени са  достъпни за човешкото съзнание. В допълнение,   в нашето ежедневие квантовите ефекти играят малка роля, затова можем спокойно да ги игнорираме.

Такива изчисления не са много  полезни за профаните и имат крадено от 30думи смисъл, може би, само за физици и астрономи, изучаващи квантовите ефекти на супергалактично ниво. Когато се анализира възможността за съществуването на Вселена от определен вид,  трябва да се помни, че съществува паравселена наблюдател, която от това  се съживява, а също и че и вълновата функция на цялата останала мултивселена зависи крадено от 30думи от времето , пишат физиците.

Защо да се броят паралелните вселени? Ленде и Ванчурин считат – затова че да може по-късно да  се определи вероятността за съществуването на живот във вселена с определен специален набор от качества. И да се разбере какви са шансовете  ние да се окажем в свят крадено от 30думи с физични  закони, съответстващи  на наблюдаемите (с което да се решат проблемите, свързани с антропния принцип).

защищено INVITEXT

Add Comment