Папа Франциск добави нова Заповед: „Пазарната икономика убива. Преодолявай неравенството“

papaПапа Франциск в първата си енциклика издадена от Ватикана, заклейми „култа към парите“ и „дивия капитализъм“. Той призова световните лидери да се борят с неравенството между богати и бедни, и да обезпечат на всичките си граждани достойно ниво на образование и здравеопазване.

Папата също така се обърна към обикновените енориаши крадено от 30думи с молба да споделят богатството си с бедните.

„Подобно на това както ние следваме заповедта „Не убивай“ , ние трябва да следваме  нова заповед: „Пазарната икономика убива. Преодолявай неравенството“ – цитира папата  The Guardian .

Главата на Римокатолическата църква е за нейното  радикално обновяване и дебюрократизиране.  “ Предпочитам мръсна и крадено от 30думи бедна църква, защото тя отива при  хората по улиците , отколкото затворена и зациклена  само в нейната неприкосновеност“ – каза той.

Понтифъкът предложи реформи за децентрализация на властта на папския престол и ограничаване на неговите правомощия. Той каза, че е отворен за предложения по този въпрос.

защищено INVITEXT

Add Comment