Най-надеждната валута в света

differing-currnecies   Националната валута се издава от централната банка на страната. Финансовата структура на централната банка съдържа същите основни елементи както и всяка търговска банка, а именно , активи и пасиви ( задължения). Към  активите на централната банка се отнасят държавни облигации и злато. Към пасивите крадено от 30думи са националната валута или „банкноти“. Критериите за сигурност са:

1.Коефициентът на капиталова адекватност на Централната банка. Както и при всяка надеждна банка,  в баланса на централната банка има някои висококачествени активи, които трябва да бъдат свързани със задълженията в определени пропорции. Съотношението на активите и пасивите на банката се наричат крадено от 30думи капиталова адекватност, като  застраховка в случай на криза. Следователно „надеждни“ валути са тези, които се издават от банка с високо ниво на капиталова адекватност.

2. Балансът на правителството.  Да се отчита състоянието на баланса на правителството  е важно, защото, когато централната банка е изправена пред проблеми, тя се обръща за крадено от 30думи помощ към правителството (данъкоплатците ) за да отпусне  средства за да изплати дълговете си, което  става невъзможно, ако правителството има голям дълг .

Американският долар. Двата горни критерия веднага изключват САЩ от списъка на надеждните пари, защото нивото на капиталова адекватност на Фед е само 1,53% , и тъй като крадено от 30думи американският държавен дълг е близо 17 трилиона Чичо Сам е малко вероятно да бъде в състояние да помогне в спасяването на Фед.

Британският паунд, евро, японска йена и канадски долар. По същите причини  са изключени от списъка   британският  паунд, еврото и йената. Дори и канадският долар не е в добра крадено от 30думи форма, като се има предвид нивото на държавния дълг и капиталова адекватност на канадската ЦБ, които са  ръба на фалита – 0,53% .

Сингапурски долар. Според годишния доклад крадено от 30думи на финансовия отдел на Сингапур през 2012 г.,   Централната банка е загубила 8 милиарда$  в опит за ограничаване на своята валута спрямо американския долар. Това е просто още едно потвърждение на факта, че всичко това  абсурдно обвързване с долара скоро ще започне да се разпада. Състоянието на баланса на крадено от 30думи централната банка на Сингапур е по-добро от западните и колеги. Нивото  на капитала  е 7,2 на сто, нетният държавен дълг е нула. Затова валутата Сингапур е много по-безопасна, отколкото американския долар или евро.

Норвежка крона – най-надеждната валута сред свободно конвертируемите валути. Цифрите не оставят никакви съмнения относно това:

1. крадено от 30думи Капиталовата адекватност на норвежката централна банка е една от най -високите в света – 23,3 на сто;

2. Правителството на Норвегия няма дълг, което означава, че общите финансови активи надвишават размера на задълженията.

3. Норвегия не влиза  в нито една паннационална  организация като ЕС, и следователно не е изправена пред крадено от 30думи необходимостта да плаща дълговете на други страни (както Люксембург трябваше да участва в спасяването на Гърция );

4. Кроната не е обвързана с каквато и да е валута.

В условията на  система с  книжни пари, което се контролира от малочислен банков елит, норвежката крона – е хартиена валута с минимален крадено от 30думи риск, имаща под себе си стабилна основа в случай на глобални кризи.

Which Is the World’s “Safest” Major Currency? You’ll Be Surprised (+92K Views)

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment