Във Вселената не съществува време

lenta-myobiusУчени от Изследователския център Бистра в Птю, Словения, представиха теорията, че Нютоновите  представи за времето като абсолютна мярка, която се движи от само себе си, и, че времето е четвъртото измерение на съществуващото – са невeрни.

Те предлагат да се заменят тези понятия за време с нови, които по-добре се крадено от 30думи съчетават с физическия свят: времето – това е просто нумерологичен ред от физически промени.

Това мнение не означава, че времето не съществува, а по-скоро, че времетп се свързва повече с пространството, отколкото с идеята за абсолютно време.

С други думи, ако концепцията за четиримернотп пространство-време, предполага съществуването на три  пространствени крадено от 30думи измерения и едно за време, то новата  парадигма гласи, че по-коректно е да се представя  пространство-времето като четиримерно реално  пространство. Което означава, че Вселената е по същество „безвременна“.

В две скорошни публикации в   «Physics Essays» Амрит Сорли, Дейвид Фискалети и Дюзан Клинар обясняват, че ние сме свикнали да разглеждаме времето крадено от 30думи като абсолютна количествена величина, която играе ролята на независима променлива (времето t често се нанся на X -оста  графики, отразяващ развитието на физическата система ).

Но  както те отбелязват – никога всъщност не измерваме  величината t. Това, което измерваме –  е честотата и скоростта на промяна на обекта. Но само крадено от 30думи по себе си Т е само една математическа стойност и няма физическо съществуване.

защищено INVITEXT

Add Comment