Американските генетици определиха възрастта на Адам и Ева

Adam-and-EveУчените са установили, че Y-хромозомният Адам е  съществувала на Земята преди 120-156 хиляди години, което се припокрива с диапазона на съществуване на митохондриалната Ева.

Според д-р Карлос Бустаманте от Станфорд, благодарение на работата на неговия екип е елиминирана   разликата във времето на съществуването на крадено от 30думи генетичните предци на човека, според която по-младият Адам   не би могъл  да се срещне със своята Eва, което е неприятно, дори и  по стандартите на каменната ера.

крадено от 30думи

„Дълго време това беше един неподреден пъзел в човешката генетика – казва професор Бустаманте.  Предишни изследвания  показаха, че последният общ прародител на мъжете е живеял преди 50-115 хиляди години, което е много по-късно от  женския прародител. Сега ние отстранихме несъответствията и нашият Y-хромозомен Адам, дори е малко по-голям. “

Когато крадено от 30думи учените използват термина „последния общ предшественик“ или „Y-хромозомен Адам“ става дума не за  конкретно лице, а по-скоро за генетично хомогенна общност от хора. Y-хромозомата и митохондриите именно  от такива абстрактни популации са наследили съвременните хора.

защищено INVITEXT

Add Comment