Глобален глад ще обхване Земята след 40 години

gladЕкспертите от Университета в Минесота прогнозират, че хранителните запаси на планетата практически ще се изчерпат до 2050 година. По това време населението на света се очаква да нарасне с 2,5 милиарда души до 9,6 милиарда, а обемът на храната, напротив, значително ще намалее при сегашните темпове на консумация.

Един от крадено от 30думи най-ефективните начини за предотвратяване на всеобщия  глад е да се заменят горите  с полета за отглеждане на зърно, съобщава Интерфакс. Въпреки това, на фона на глобалното затопляне, изсичането  дърветата за земеделска земя не бива да се прави заради емисиите на парникови газове.

Вероятността за избягване на световната продоволствена криза е крадено от 30думи почти сведена до нула, тъй като се изисква двойно производство на зърнени култури. Изследователи от Университета на Минесота смятат, че 40 години няма да са достатъчни.

Анализаторите смятат, че за да се предотврати глада в световен мащаб,  човечеството трябва да реши  пет основни проблема:

да се откаже от производството на крадено от 30думи биогорива;

да се увеличат  добивите;

където е възможно да използва тор;

да се намали количеството на месото в храната на хората;

да се намали количеството на хранителните отпадъци в света.

Първи на Земята  недостиг на хранителни ресурси в средата на ХХI век  ще изпитат Китай и Индия.

защищено INVITEXT

Add Comment