Учените създадоха карта с растителността и пустините на Земята (видео)

Американски учени от НАСА съобщиха за завършването на мащабен проект, по създадаването на световна карта с разпределението на растителността и пустините на Земята.

От април 2012 г. до април 2013 г. учените са записвали данни с американски сателит Suomi NPP. Следва да крадено от 30думи се отбележи, че сателитните инструменти не само оценяват плътността на растителността на Земята, но и да отбелязват промяната и във времето.

Благодарение на работата на крадено от 30думи други американски спътници за дистанционно наблюдение на Земята, учените са съставили карта на плодородието на земеделските земи и първата глобална карта с височината на горите.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment