Информационната система на Изпълнителната агенция по околна среда е достъпна за външни потребители

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по крадено от 30думи служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.

С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.

При успешна регистрация системата крадено от 30думи генерира уникален номер за всеки заявител. Едно и също задължено лице, регистрирано в различни публични регистри, получава един регистрационен номер.

Поддържат се следните електронни регистри:

* Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;

* Публичен регистър на лицата, крадено от 30думи които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;

* Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;

* Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми;

* Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара масла.

След подаване на заявката за включване, в срок от 10-дни, крадено от 30думи ИАОС изпраща на заявителя в електронно съобщение потребителско име и парола за достъп до системата.

Очаква се електронните заявления чувствително да облекчат бизнеса. Въвеждането им е в изпълнение на ангажимента на правителството за намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите.

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм

Add Comment