Комисията по корупция готви доклад за практиките на ЧЕЗ, с които фирмата дълго време е ощетявала потребителите и държавата

Председателят на Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта Яне Янев изиска от Агенцията за държавна финансова инспекция току-що приключилия одитен доклад за извършена проверка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Въпреки несъгласието на ЧЕЗ, преди края на работния ден одитният доклад ще крадено от 30думи бъде публикуван на сайта на Комисията и достъпен за всички граждани. Комисията се позовава на чл. 14, ал. 2, т. 3 от Закона за достъп до обществена информация, според който „органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация представлява крадено от 30думи или би представлявала обществен интерес”.

Експертите на Комисията не възприемат тезата, че одитният доклад е свързан с търговска тайна, касаеща електроразпределителното дружество.

Данните ще са достъпни на следния крадено от 30думи адрес: http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/documents

През следващата седмица Комисията ще проведе няколко поредни заседания с цел да се стигне до изготвяне на специален доклад с конкретни изводи и решения, свързани с корупционни практики, в резултата на които „ЧЕЗ България“ ЕАД е ощетявала в продължителен период от време потребителите на ток и българската държава.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment