Комисията по корупция готви доклад за практиките на ЧЕЗ, с които фирмата дълго време е ощетявала потребителите и държавата

Председателят на Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта Яне Янев изиска от Агенцията за държавна финансова инспекция току-що приключилия одитен доклад за извършена проверка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Въпреки несъгласието на ЧЕЗ, преди края на работния ден одитният доклад ще бъде публикуван на сайта на крадено от 30думи Комисията и достъпен за всички граждани. Комисията се позовава на чл. 14, ал. 2, т. 3 от Закона за достъп до обществена информация, според който „органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация представлява или би представлявала обществен интерес”.

крадено от 30думи

Експертите на Комисията не възприемат тезата, че одитният доклад е свързан с търговска тайна, касаеща електроразпределителното дружество.

Данните ще са достъпни на следния адрес: http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/documents

През следващата седмица Комисията ще проведе няколко поредни заседания с цел да се стигне до изготвяне на специален доклад с конкретни изводи и решения, свързани крадено от 30думи с корупционни практики, в резултата на които „ЧЕЗ България“ ЕАД е ощетявала в продължителен период от време потребителите на ток и българската държава.

защищено INVITEXT

Add Comment