В ООН са разтревожени от търговията с хора

Търговията с хора, трудова и сексуална експлоатация – това са  явления, които се разрастват в световен мащаб, твърди ООН.

Новият доклад, публикуван от Международната организация по миграция (МОМ) съобщи, че за първи път  трудовата експлоатация изпреварва сексуалната експлоатация като основният мотив за търговия с хора крадено от 30думи в световен мащаб.

В доклада се казва, че до 2010 г. по-голямата част от жертвите, на които организацията е помагала, са били подложение на сексуална експлоатация. А  през 2011 г. 53% от случаите са свързани с принудителен труд. Жертвите на съвременното робство работят в селското стопанство, строителството, риболова, добивната промишленост, крадено от 30думи и се използват като слуги.

На пресконференция в Женева Джумбе Джумбе от Международната организация по миграция заяви, че през 2011 г.  организацията е помогнала на повече от 3000 крадено от 30думи души, които са търсили помощ. Но да се определи общият брой на хората, които са попаднали в този капан,  е много трудно.

„Светът дори и не подозира какъв е истинският обхват на трагедията – търговия с хора“ – цитира думите на Джумбе „Радио ООН“.

В доклада се казва, че броят крадено от 30думи мъжете, потърсили помощ  в рамките на три години е нараснал с повече от една трета. Въпреки това, повечето жертви на трафик са все още жени. Сред онези, на които помага МОМ, те са 62%. Жените са подложени както  на сексуална, така и на трудова експлоатация.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment