През 2016 г. Китай ще станат водещата световна икономика

През 2016 г. САЩ ще отсъпят на Китай статуса на най-голямата икономика в света, а втора в дългосрочен план ще стане Индия. Това се казва в публикувано на 9 ноември проучване в Париж на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), „Поглед към 2060: дългосрочните крадено от 30думи перспективи за глобалния икономически растеж“.

Според експертите, икономиките на Китай и Индия към  2025 г. заедно ще бъдат по-големи, отколкото икономиките на „Групата на седемте“. До 2060 г. общият БВП на двете страни ще се увеличи от 24% през 2011 г. , до 46 процента.

В списъка на лидерите ще крадено от 30думи влязат още Бразилия и Индонезия. В същото време, Япония и европейските страни ще изпитват нарастващи трудности, дължащи се на застаряването на населението и намаляването на дела на гражданите в трудоспособна възраст, цитира откъси от доклада агенция ДПА.

В Япония и Европа имат трудности поради застаряването на населението

крадено от 30думи

„Светът нашите деца и внуци ще бъде коренно различен от нашия“, – каза на представянето на доклада генералният секретар на ОИСР Хосе Анхел Хуриа. Според него, за да не изостават от крадено от 30думи бързо развиващите се икономики в преход, политиците на другите страни трябва да обърнат повече внимание на образованието и растежа на производителността на труда.

Агенция Ройтерс отбелязва тази част от проучването, в която се говори за значителното отслабване на германската икономика. Според ОИСР, в момента Германия е на пето място в крадено от 30думи списъка на водещите икономики в света след САЩ, Китай, Япония и Индия. Към 2060 г.

Германия ще трябва да отстъпи на Бразилия, Индонезия, Мексико, Русия и Франция. През следващите 50 години, експертите прогнозират леко увеличение на германската икономика – средно с 1,1%. По това време, делът на Германия в световната крадено от 30думи икономика ще падне от 4,8% до 2%.

защищено INVITEXT

Add Comment